Mirė seniausias Kinijoje vyskupas Meng Ziwen

Versija spausdinimui

Nanning mieste, Guangxi Zhuang provincijoje, buvo palaidotas vietos vyskupas Meng Ziwen, miręs sausio 7 d. Kovo mėnesį vyskupui Meng Ziwen butų sukakę 104 metai. Misionierius italas kun. Giancarlo Politi vyskupą prisimena kaip nuolankų ganytoją, kuris visa savo gyvenimą su ypatinga energija pašventė bendruomenei, kurioje gyveno.

Meng Ziwen gimė 1903 m. kovo 19 d. nekatalikiškoje šeimoje, tačiau dar būdamas vaikas buvo pakrikštytas. 18 metų amžiaus įstojo į mažąją seminariją, kurioje praleido 8 metus. Vėliau teologiją šešerius metus studijavo Malaizijoje, o 1935 m. buvo įšventintas į kunigus. Po revoliucijos Kinijoje, kun. Meng Ziwen buvo apkaltintas bendradarbiavimu su Nacionaline Kinijos partija ir išsiųstas į priverstinių darbų lagerį. Vos tik išėjęs į laisvę 1957 metais, įkūrė kliniką, nes jaunystėje studijavo mediciną. Tačiau po metų vėl apkaltintas, kad gydo „revoliucijos priešus“, suimtas ir įkalintas iki 1970 m. Aštuntame dešimtmetyje jam pavyko atgauti dalį vyskupijos nuosavybės ir įkūrė kunigų bei vienuolių evangelizacinę grupę.

1984 m. gavo vyskupo šventimus, tačiau šio skyrimo Kinijos valdžia oficialiai niekados nepripažino. Vyskupas Meng Ziwen, nenorėdamas sukelti sunkumų savo bendruomenei, oficialius vyskupijos dokumentus visada pasirašinėdavo tik kaip kunigas.

Šiomis dienomis taip pat buvo išlaisvinti pogrindinei Katalikų Bažnyčiai priklausantys du kunigai Wen Daoxiu ir Li Yongshun, kurie kartu su kitais 7 kunigais buvo suimti praėjusių metų gruodžio 27 diena Hebei provincijoje. Kaip praneša katalikiška naujienų agentūra „Asianews“, minėti du kunigai buvo paleisti dėl sunkios jų sveikatos būklės. Tačiau kiti 7 kunigai vis dar yra laikomi uždaryti kalėjime, kadangi „nelegaliai“ buvo susirinkę kartu studijuoti valdžios neregistruotoje vietoje netoli Baoding miesto. Pagal Kinijos religijas reglamentuojančius įstatymus, tokie veiksmai yra traktuojami kaip nusikaltimas.

Hebei regione yra daugiausia katalikų – apie pusantro milijono, kurių dauguma priklauso neoficialiajai pogrindinei Katalikų Bažnyčiai, nepasiduodančiai Kinijos komunistų partijos suformuotai Katalikų nacionalinės asociacijos kontrolei.

Pagal naujienų agentūros „Asianews“ turimus duomenis, Hebei regione mažiausiai 6 vyskupai yra areštuoti ar dingę be žinios. Vienas iš šių šešių vyskupų yra Baoding vyskupijos ordinaras Su Zhimin, 73 metų amžiaus vyskupas, kuris buvo suimtas 1996 metais.

Vatikano radijas