Naujas Islandijos katalikų ganytojas

Versija spausdinimui

Vyskupas šveicaras Pierre Burcher, buvęs Fribūro ir Lozanos augziliaras, paskirtas Islandijos Reikjaviko vyskupu. Jis pakeis čia iki šiol Reikjaviko vyskupijai vadovavusį vyskupą Joannesą Gijseną.

Pierre Burcher gimė Fiesch Šveicarijoje 1945 m. Buvo įšventintas kunigu 1971m. Lozanos ir Fribūro vyskupijoje. 1994 m. buvo konsekruotas vyskupu ir paskirtas tarnystei savo gimtojoje vyskupijoje.

Pierre Burcher yra Vatikano Rytų Bažnyčių kongregacijos narys. Šveicarijos Vyskupų konferencijoje jis buvo atsakingas už Tarpreliginį dialogą bei vadovavo grupei, dirbančiai su islamu.

Islandijos katalikų bažnyčia teturi vieną vyskupiją, kurią sudaro 6000 tikinčiųjų. Tai yra 2 proc. visų Islandijos gyventojų, dauguma iš jų - emigrantai. Todėl ir vyskupas atvyks į šią salą kaip emigrantas dirbti su emigrantais. Kaip pats Pierre Burcher pastebėjo: „ Negaliu apsiriboti tik savo vyskupija, o kaip ir apaštalas Paulius turiu rūpintis visomis bažnyčiomis. Esu laimingas galėdamas atrasti Bažnyčią Islandijos žemėje, o taip pat visose Skandinavijos valstybėse“.

Kitose Skandinavijos valstybėse Katalikų Bažnyčia taip pat sudaro mažumą. Suomijos bažnyčia turi 9000 narių, 0,2 proc. visų gyventojų. Tuo tarpu atitinkamai Danijoje yra 0,7 proc. - 36000 katalikų, Norvegijoje - 62000 katalikų, 1,3 proc. visų gyventojų, Švedijoje - 145000, 1,6 proc. visų gyventojų.

Visos Skandinavijos valstybės turi tik po vieną vyskupiją, išskyrus Norvegiją, kuri turi 3 vyskupijas. Suomija ir Islandija teturi po vieną katalikų vyskupą, Danija turi 2, o Norvegija ir Švedija turi po 4 katalikų vyskupus.

Vatikano radijas