VDU ir NRTIC surengė seminarą apie „Naująjį amžių“

Versija spausdinimui

Lapkričio mėn. 21 d. Vytauto Didžiojo universitete buvo surengtas tarpdisciplininis seminaras tema „Naujasis amžius“ (New Age) kaip modernaus religingumo apraiška. Seminaro organizatoriai – VDU Sociologijos katedra ir Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras (NRTIC). Pranešimus skaitė NRTIC bei Sociologijos, Etnologijos katedrų atstovai. Susitikime taip pat gausiai dalyvavo VDU dėstytojai, studentai bei asmenys, besidomintys šiuolaikiniu religingumu.

Gausiai susirinkusius seminaro dalyvius pasveikino VDU Sociologijos katedros vedėja doc.dr.Jolanta Kuznecovienė. Seminarą pradėjo VDU sociologijos doktorantės Mildos Ališauskienės pranešimas, kuriame buvo pristatytas „Naujasis amžius“ Lietuvoje bei jo sekėjai. Pranešime buvo pristatyti tyrimai, kuriuos autorė atliko Vilniaus visuomeninėje parapsichologijos akademijoje bei Lietuvos Gyvenimo meno draugijoje. M.Ališauskienė remdamasi savo tyrimo duomenimis bei įžvalgomis kvietė permąstyti „Naujojo amžiaus“ sampratą ir jo vietą religijos tyrimuose apskritai.

Antrąjį pranešimą pristatė NRTIC valdybos narys, religijotyrininkas brolis Arūnas Peškaitis OFM. Jo pranešimo tema „Krikščionybė ir „Naujasis amžius“: antropologinė perspektyva. Vatikano dokumento skaitymai“. Autorius teigė, kad „Vatikano dokumentas „Jėzus Kristus – gyvojo vandens nešėjas“ didelį dėmesį skiria „Naujojo amžiaus“ ir krikščionybės antropologinių sampratų priešstatai. Šioje perspektyvoje atlikdami lyginamąją analizę dokumento autoriai tikisi pažadinti kritinę skaitytojo mintį ir įprasminti dviejų pozicijų polemiką kaip definityvių žmogaus būties apibrėžtumų sankirtą. Taip skaitant dokumentą, galima jį priimti ne kaip egzotiškų mokymų aprašą ar persergintį pagrūmojimą, bet kaip paskatą kritinei minčiai ir vertybių analizės galimybę.“

Trečiąjį pranešimą pristatė psichologas Robertas Petronis, kuris taip pat yra NRTIC steigėjas bei valdybos narys. Jo pranešimo tema buvo „Humanistinė psichologija bei „Naujasis amžius“. Autorius teigė, kad „skleidžiantis Naujojo Amžiaus skleidėjų siekiui siūlyti asmenybės praplėtimo būdus ar gydymą, ilgainiui tapo sunku apibrėžti, kur yra riba tarp humanistinės psichologijos ir Naujojo Amžiaus. Ir vienur, ir kitur remiamasi tais pačiais autoriais, ir vienur ir kitur daugybė pasisavintų religinių praktikų, meditacijų, jogos ir masažo technikų. Dažnai remiamasi ir panašiomis pasaulėžiūrinėmis prielaidomis.“

Po trumpos atokvėpio pertraukėlės kitą seminaro dalį tęsė NRTIC valdybos narys, religijotyrininkas Donatas Glodenis. Jo pranešimo tema – „Ar Sivananda jogos judėjimas „serga“ „Naujuoju amžiumi“?“ Pranešime buvo nagrinėjamas Sivananda jogos judėjimas bandant pritaikyti šiandieninio „Naujojo amžiaus“ fenomeno sampratas. Pranešėjas teigė, kad „Judėjimą pozicionuoti „Naujojo amžiaus“ terpėje ganėtinai sudėtinga, o gretinant Sivananda jogos judėjimą su „Naujuoju amžiumi“ išryškėja ir pačios „Naujojo amžiaus“ fenomeno sampratos problemiškumas.“

Paskutinį pranešimą pristatė VDU etnologijos doktorantė Rasa Pranskevičiūtė. Jos pranešimo tema „Tikėjimas pagal Visarioną ir „Naująjį amžių“: laisvė ir apibrėžtis“. Pranešėja, remdamasi savo lauko tyrimo, kurį atliko Visariono religinėje bendruomenėje, duomenimis pristatė šios grupės doktriną bei palygino ją su „Naujojo amžiaus“ tikėjimais.

Visi pranešėjai sulaukė klausimų iš auditorijos, o diskusijos užsitęsė iki vėlumų. Tikimasi, kad ateityje pranešimų tekstai bus publikuoti interneto svetainėje religija.lt. Seminaro pasisekimas atskleidė mokslo bei plačiosios visuomenės susidomėjimą šiuolaikiniu religingumu ir privertė organizatorius susimąstyti apie galimybę ir ateityje rengti panašius seminarus.

raktiniai žodžiai: