Naujus Viešpaties metus Lietuvos evangelikai liuteronai pasitiko su nauju giesmynu

Versija spausdinimui

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje yra susiklosčiusi tradicija – kiekvienų metų pradžioje, dažniausiai šeštadienį prieš Išminčių, arba Trijų Karalių, šventę, vienoje kurioje parapijoje į iškilmingas įžangines Naujų metų pamaldas susirenka visos Lietuvos liuteronų kunigai bei kiti tikintieji, kad tikėjimo namiškių bendrystėje su giesme, malda ir Dievo žodžio apmąstymu įžengtų į dar vienus Viešpaties metus. 2008-ųjų įžanginėms pamaldoms Konsistorija išrinko Vilniaus evangelikų liuteronų parapiją – vieną seniausių Lietuvoje, savo istoriją skaičiuojančią nuo 1555 m.

Šiemet pamaldomis sausio 12 d., dalyvaujant ekumeniniams svečiams, paminėtas ir itin reikšmingas įvykis – pristatytas ką tik išleistas naujas Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios giesmynas (dėl šios priežasties pamaldos įvyko savaite vėliau nei numatyta: prireikė daugiau laiko, kol Kinijoje dešimties tūkstančių egzempliorių tiražu išspausdintas giesmynas pasiekė Klaipėdos uostą bei buvo atliktos visos muitinės procedūros). Šiuo giesmynu tęsiama turtinga lietuvių liuteronų giedojimo tradicija, kurios pamatus paklojo kunigai M.Mažvydas, J.Bretkūnas, D.Kleinas, L.Zengštokas, F.Kuršaitis ir daugelis kitų. Siekiant parodyti ryšį su bažnyčios paveldu, knyga pavadinta "Krikščioniškos giesmės", pirmojo lietuviškojo giesmyno vardu. Šiuo metu daugelis Lietuvos ev. liuteronų parapijų naudojasi 1988 m. bei 1997 m. laidos giesmynu. 

Naujajame 2007 m. pabaigoje išleistame giesmyne po šimtmečių pertraukos giesmės (o jų – 580) pateikiamos su gaidomis, knygoje taip pat spausdinama liturgija, rytmetinių ir vakarinių pamaldų tvarka, litanija, psalmynas, maldynas, M.Liuterio Mažasis Katekizmas, liturginis kalendorius ir kiti bažnyčios nariams reikalingi liturginiai tekstai. Iškilmingose pamaldose vyskupui Mindaugui Sabučiui palaiminus naująjį giesmyną, nuo šiol jis paskelbtas oficialia Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios giesmių ir maldų knyga. Ją sudarant remtasi ankstesniais Lietuvoje bei išeivijoje leistais giesmynais. Vengiant archaizmų bei svetimybių, iš pagrindų atnaujinta giesmių kalba.

Naujojo giesmyno parengimo darbai užtruko penkiolika metų, redakcinė komisija buvo sudaryta 1992 m., vadovaujant vyskupui Jonui Kalvanui, vyresniajam (1914-1995), pastaruosius trejus metus komisijai vadovavo kun.dr. Darius Petkūnas, ypač daug pastangų rengiant giesmyną įdėjo kun. Liudvikas Fetingis. Jiems bei kitiems giesmyno rengėjams bei rėmėjams pamaldose Vilniuje nuskalbėjo daug šiltų padėkos žodžių. Artimiausiu metu naujojo giesmyno pristatymo renginių numatoma Klaipėdoje bei kitose Lietuvos vietose.

Bernardinai.lt