Neregėto masto antikrikščioniškas smurtas Indijoje per Kalėdas

Versija spausdinimui

Indijos krikščionis sukrėtė kelių šimtų induistų ekstremistų sukelta įnirtingo antikrikščioniško smurto banga, nelauktai persiritusi per krašto rytinę valstiją Orisą Kalėdų švenčių dienomis. Indijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Toppo, aplankęs nusiaubtų vietovių bendruomenes, kalbėjo apie žmonių sukeltą religinės neapykantos cunami. Kardinolas aplankė Bubhaneshwar vietovėje gruodžio 24-27 dienomis fundamentalistinės induistų Vishva Hindu Parishad partijos narių nusiaubtas krikščionių bendruomenes.

Ekstremistų siautėjimas per keturias pagrindines Kalėdų švenčių dienas padarė neregėto mąsto nuostolių krikščionims: žuvo 6 žmonės, užpulta, nusiaubta ir padega 70 bažnyčių ir kitų pastatų, nugriauta arba padega 600 gyvenamųjų namų, tiesiogiai nukentėjo penki tūkstančiai žmonių.

Daugelio Kandhamal apskrities krikščionių ne tik negalėjo švęsti Kalėdų, bet turėjo gintis nuo įtūžusių ginkluotų induistų. Keli žmonės buvo nušauti, tarp jų du krikščionys. Kai kurių sužeistųjų sveikatos būklė yra kritiška. Nepadėjo tvarkai atstatyti įvesta komendanto valanda. Policija nesugebėjo sukontroliuoti padėties, nors anot kai kurių liudininkų, policija net nesistengė įsikišti. Kai kur buvo užpultos ir policijos pajėgos: buvo padegta policijos nuovada, patikrinimo punktas ir džipas. Buvo užpulti ir ministro Padmanabh Beheras namai. Buvo blokuojamas geležinkelio ir autostradų eismas. Visų Indijos krikščionių taryba paskelbė ilgiausią padarytų nuostolių sąrašą.

Vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Telesphore Toppo aplankė arkivyskupą Raphael Cheenath sausio 2-4 dienomis, tačiau vietos pareigūnams neleidus, negalėjo aplankyti nuo smurto nukentėjusių tikinčiųjų jų namuose. Daugelį jų kardinolas priėmė arkivyskupo rūmuose, su jais pabendravo, o paskui aplankė kai kuriuos nusiaubtus rajonus. Žmonės dar dabar neatsigauna nuo patirto išgąsčio, yra įbauginti ir sukrėsti, - praneša iš Mumbajaus katalikų žinių agentūra „Asianews“.

Po vizito induistų fundamentalistų nusiaubtose vietovėse kardinolas Toppo susitiko su Indijos ministru pirmininku Manmohan Singh, kurį informavo apie padėtį Orisos valstijoje. Premjerui įteiktame laiške kardinolas padėtį įvardijo kaip nepaprastai tragišką, o išpuolius, įvykusius Kandhamal apskrityje niekuo nepateisinamais.

Kardinolas Toppo taip pat pakvietė visas Indijos vyskupijas ir katalikiškas labdaros organizacijas materialiai ir ekonomiškai padėti nukentėjusioms bendruomenėms.

Tuo tarpu Indijos valdžios atstovai susilaukė žmogaus teisių organizacijų kritikos už neoperatyvumą ir apatiškumą. Vyriausybinės tautinių mažumų komisijos įgaliota dviejų asmenų delegacija atvyko į Kandhamal apskritį sausio 7 dieną, nuo įvykių praėjus daugiau kaip 10 dienų. Delegacijos nariams pavesta ištirti smurto priežastis ir pasiūlyti kaip padėti nukentėjusiesiems.

Orisos valstijoje induistų fundamentalistai labai įtakingi. 1968 metais valstija įvedė atsivertimus draudžianti įstatymą, kliudantį krikščionims plėtoti misijų veiklą. Orisoje 1999 metais australas misionierius Graham Staines ir jo du mažamečiai sūnūs buvo nužudyti ir sudeginti automobilyje. Tais pačiais 1999 metais buvo nužudytas katalikų kunigas Arul Doss.

Vatikano radijas