Pasaulio Liuteronų Sąjunga švenčia šešiasdešimtmetį

Versija spausdinimui

Viso pasaulio liuteronų bažnyčių atstovai šią savaitę renkasi Lunde, Švedijoje. 1947 m. šiame Švedijos mieste buvo įkurta Pasaulio Liuteronų Sąjunga.  Šiemet kovo 20-27 d. čia į išplėstinį posėdį renkasi Pasaulio Liuteronų Sąjungos Taryba. Susitikimo tema „Bendrystė šiandienos pasaulyje“. Be Tarybos posėdžio vyks ir bažnyčių vadovų konsultacija.

Iš keturiasdešimt devynių narių sudaryta PLS Taryba Sąjungai vadovauja tarp Asamblėjų, kurios paprastai šaukiamos kas šešeri metai. Tarybos posėdžiai šaukiami maždaug kas pusantrų metų. Dabartinė Taryba buvo išrinkta 2003 m. liepą Dešimtojoje PLS asamblėjoje Winnipege, Kanadoje. Keturiasdešimt devyni tarybos nariai - dvasininkai ir paprasti tikintieji – išrinkti iš šimto keturiasdešimties PLS priklausančių bažnyčių atstovų. Kadangi Tarybos posėdis šiemet sutampa su PLS šešiasdešimtmečio minėjimu, Lunde tikimasi sulaukti per puspenkto šimto dalyvių, tarp jų – 105 liuteronų bažnyčių vadovų. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiai susitikime atstovauja vyskupas Mindaugas Sabutis.

Tarybos ir liuteronų bažnyčių vadovų iš viso pasaulio konsultacija prasideda trečiadienį, kovo 21 d.  Kovo 24 d. sesijoje „Europos namai“ į dalyvius kreipsis buvęs Suomijos prezidentas Martti Ahtisaari. Sekmadienį, kovo 25 d., Lundo katedroje bei Lundo universitete vyks PLS jubiliejaus iškilmės.    

Susitikimo išvakarėse PLS gen. sekretorius kun. dr. Ishmael Noko pabrėžė tarptautinės konsultacijos svarbą. „Tikiuosi, kad vienos šventos, visuotinės, apaštališkos bažnyčios, kurios neatskiriama dalis yra liuteroniškoji bendrija, labui toliau kursime ir stiprinsime liuteroniškąją tapatybę“, - teigė Noko.

Ypatingas dėmesys konsultacijos metu bus skirtas PLS darbo grupės apie santuoką, šeimą ir lytiškumą pranešimui. „Mūsų pliuralistinėse visuomenėse su šia tema susiję klausimai dažniausiai priskiriami privačiai žmogaus gyvenimo sferai, kurioje jie privalo būti sprendžiami, remiantis kiekvieno iš mūsų, kaip atskiro individo, moraline atsakomybe“, - sakė Noko.

Noko paaiškino, kad ypatingas dėmesys šioje darbo grupėje buvo sutelktas į homoseksualumo ir tos pačios lyties asmenų partnerystės klausimus: „Kadangi vis daugiau valstybių įteisina tos pačios lyties asmenų partnerystes, bažnyčioms, kurios šimtmečiais buvo santuoką patvirtinančios ir laiminančios institucijos, tenka iššūkis, kaip veikti šitokioje situacijoje“.

Darbo grupė buvo sudaryta 2004 m., reaguojant į Dešimtosios Asamblėjos prašymą, nes pastarosios metu buvo pripažinta, jog šis klausimas nagrinėtinas iš pastoracinės bei ekleziastinės perspektyvos, kadangi dėl skirtingų požiūrių ir įsitikinimų jis gali kelti įtampą bažnyčioje ir tarp bažnyčių. Darbo grupės pranešimas bus pateiktas šiame PLS Tarybos posėdyje Lunde.

Šiuo klausimu Noko pabrėžė, kad pranešimu „neketinama galutinai išspręsti tokių prieštaringų klausimų, o siekiama pateikti gairių, kuriomis bažnyčios galėtų remtis, nagrinėdamos šias kontroversijas“.

Noko ragina PLS priklausančias bažnyčias atsisakyti išankstinio neigiamo nusistatymo, svarstyti drauge ir kliautis vienijančia Kristaus galia. „Tikėjime mus vienija mūsų vienybė Kristuje, šią vienybę gauname iš Dievo, jos negalime pasiekti savo jėgomis. Bendras mūsų tikėjimo pamatas Dievo atperkančia ir išteisinančia malone Jėzuje Kristuje gali išsaugoti tikinčiųjų bendrystę netgi tada, kai reikšmingais klausimais esama prieštaraujančių nuomonių“, - pabrėžė Noko.

PLS gen. sekretorius pažymi, kad šis Tarybos posėdis vyksta kaip tik pusiaukelėje tarp 2003 m. Dešimtosios ir 2010 m. numatytos Vienuoliktosios asamblėjų. „Susirinkimas Lunde PLS bažnyčioms suteiks puikią progą drauge su Taryba apsvarstyti svarbius pastaruoju metu iškilusius klausimus, kurie daro poveikį visai Sąjungai“,- sakė Noko.

Anot jo, Lundo suvažiavimas taip pat yra gera galimybė dalyviams neeuropiečiams pamatyti, kad Europos regionas yra svarbus ne vien politiškai ar ekonomiškai, kad jis taip pat svarbus ir ekumeniniu aspektu. Neeuropiečiams labai svarbu pamatyti, su kokiais iššūkiais šiuo metu susiduria Europa. Vienas jų – ES plėtra ir integracija. Būtent todėl į šį PLS suvažiavimą pakviestas buvęs Suomijos prezidentas Martti Ahtisaari, kuris dalyviams kalbės apie Europos vaidmenį.

Noko taip pat pabrėžė, kad PLS bažnyčioms reikalingos „nuoširdžios ir atviros diskusijos apie moterų statusą Liuteronų bendrijos bažnyčiose“.

Noko taip pat paminėjo sekmadienio iškilmių simbolinės ceremonijos reikšmę. Šios ceremonijos metu vadovybė iš tų, kurie dalyvavo steigiamajame Lundo susirinkime prieš šešiasdešimt metų, bus simboliškai perduota dabartinio susirinkimo renginiuose dalyvaujantiems jaunimo delegatams. „Tai bus svarbus ritualas, pripažįstant jaunosios kartos vaidmenį Liuteronų bendrijos vadovybėje“, - teigė Noko.

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia PLS nare tapo 1968 m.  Išeivijos lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčia PLS priklauso nuo Sąjungos įsikūrimo 1947 m.

Pagal „Lutheran World Information“ parengė Kęstutis Pulokas

Bernardinai.lt