Pasaulio Metodistų Taryba pasirašys Jungtinę Nuteisinimo Doktrinos Deklaraciją

Versija spausdinimui

Pasaulio Metodistų Taryba planuoja patvirtinti Jungtinę Nuteisinimo Doktrinos Deklaraciją, kurią prieš septynerius metus pasirašė Pasaulio Liuteronų Sąjungos ir Romos Katalikų Bažnyčios atstovai. Pasaulio Metodistų Taryba apie Deklaracijos patvirtinimą ketina paskelbti sekmadienį, liepos 23 d., per Seule (Pietų Korėja) liepos 20-24 d. vykstančią Pasaulio Metodistų Konferenciją.

Pasirašant oficialų bendrą Deklaracijos patvirtinimą, dalyvaus ir Pasaulio Liuteronų Sąjungos generalinis sekretorius kun.dr. Ishmael Noko bei Popiežiškosios Tarybos Krikščionių Vienybei Skatinti prezidentas kardinolas Walter Kasper.

Anot I.Noko, kad prie liuteronų bei katalikų pasirašytos Deklaracijos oficialiai prisijungia ir metodistai yra „labai reikšmingas įvykis“. Tai labai aiškiai parodo, kad Jungtinė Nuteisinimo Doktrinos Deklaracija nėra vien tik dvišalis liuteronų ir Romos katalikų ekumeninis susitarimas, o biblinio tikėjimo visuotine bažnyčia išraiška. Pasaulio Metodistų Taryba paskelbs ir teologinį dokumentą, kuriuo paaiškins, kaip metodistų skelbiamas mokymas iš pagrindų dera su šia doktrina.

I. Noko taip pat pabrėžia, kad nuteisinimo žinia turi didžiulį potencialą būti „bažnyčių vienybės šaltiniu“. Remiantis šia žinia, kiti doktrinos elementai stoja į savo vietas.

I.Noko teigė viliąsis, kad netolimoje ateityje ekumeninės pastangos vis labiau išryškins esminę nepelnytos Dievo malonės dovanos reikšmę tiek bažnyčios, tiek žmonijos vienybei.

Reikšmingu dvišalių liuteronų ir Romos katalikų santykių įvykiu laikoma Jungtinė Nuteisinimo Doktrinos Deklaracija buvo pasirašyta Augsburge, Vokietijoje, 1999 m. spalio 31 d. po trisdešimt metų trukusių teologinių konsultacijų. Šitaip buvo žengtas svarbus žingsnis, suartinant abiejų partnerių pozicijas šiuo esminiu tikėjimo klausimu, kuris nuo XVI a. buvo viena svarbiausių jų nesutarimo priežasčių.

Pasaulio Metodistų Taryba dokumentą oficialiai pasirašys viso pasaulio metodistų vardu. Paaiškinamojo teologinio dokumento tekstą dėl Deklaracijos patvirtinimo Pasaulio Metodistų Taryba buvo išsiuntinėjusi visoms jai priklausančioms bažnyčioms. Pasaulio Liuteronų Sąjungos Taryba apie šį pasirengimo procesą buvo informuota per 2004 ir 2005 m. susirinkimus ir visiškai jam pritarė.

Pagal „Lutheran Wolrd Information“ parengė Kęstutis Pulokas

Bernardinai.lt