Pasaulyje yra kiek daugiau nei 1 milijardas katalikų

Versija spausdinimui

Trečiadienis, vasario 4 d. (Vilnius). Šią savaitę Vatikane buvo pristatytas naujas popiežiškasis žinynas, kuriame pateikiami atnaujinti duomenys apie katalikų Bažnyčią visame pasaulyje.

Žinynas informuoja, kad Švenatasis Sostas palaiko ambasadų lygmens diplomatinius santykius su 174 pasaulio valstybėmis; specialiųjų atstovų lygmens diplomatiniai santykiai palaikomi su Rusija ir Palestinos autonomine valdžia.

Konstatuojama, kad pernai buvo paskirta 30 naujų kardinolų, buvo įkurta 19 naujų vyskupijų ir paskirti 175 nauji vyskupai. Galima prisiminti, kad vienas naujų vyskupų buvo paskirtas Lietuvoje – tai Kauno arkivyskupo pagalbininkas vyskupas Jonas Ivanauskas.

Šiuo metu viso pasaulio gyventojų skaičius siekia 6,212 milijardo, iš kurių 1,071 milijardo yra pakrikštyti katalikų Bažnyčioje. Tad katalikų Bažnyčiai priklauso 17,2 procento visų dabartinio pasaulio gyventojų. Beveik pusė visų pasaulio katalikų gyvena Amerikos žemyne, o Europai šiuo metu tenka 26,1 procento visų pasaulio katalikų.

Naujojo Žinyno skelbiamais duomenimis, paskutinę praėjusių metų dieną aktyvų sielovadinį darbą dirbo 4 217 572 žmonės – tarp jų buvo 4 695 vyskupai, 405 tūkstančiai kunigų, daugiau negu 30 tūkstančių nuolatinių diakonų, maždaug milijonas vyrų ir moterų vienuolių, likusieji – daugiau negu 2 milijonai 700 tūkstančių - tai pasauliečiai misionieriai, tikybos mokytojai ir katechetai. Per vienerius metus kunigų skaičius beveik nepasikeitė, diecezinių kunigų skaičius beveik tūkstančiu padidėjo, kunigų vienuolių skaičius beveik tūkstančiu sumažėjo. Kunigų skaičius kaita nevienoda skirtinguose žemynuose: Afrikoje ir Amerikoje kunigų skaičius didėja, Europoje, Azijoje ir Okeanijoje – mažėja. Panašios tendencijos pastebimos ir seminaristų statistikos kaitoje.

Popiežiškasis Žinynas - tai nedidelio formato, 12 x 18 centimetrų, bet daugiau nei 2 tūkstančių puslapių tomas, kuriame galima rasti beveik visą reikalingą informaciją apie katalikų Bažnyčią visame pasaulyje. Pirmuosiuose žinyno puslapiuose išvardijami visi Bažnyčią valdę popiežiai, pradedant apaštalu Šv. Petru ir baigiant dabartiniu Popiežiumi.

Toliau pateikiami duomenys apie visus pasaulio vyskupus ordinarus ir titulinius vyskupus, nurodytos jų pavardės, vardai, gimimo, šventimų, paskyrimų datos, adresai. Jame taip pat pateikiama informacija apie visas kitas regionines bažnytines struktūras.

Antroji žinyno dalis skirta Romos Kurijai – tai yra centrinėms Bažnyčios institucijoms veikiančioms Vatikane. Šioje dalyje skelbiami duomenys apie visus Vatikano valstybės padalinius, jų struktūrą, vadovybę ir darbuotojus. Po to seka informacija apie Šventojo Sosto atstovybes užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų, o taip pat duomenys apie prie Šventojo Sosto akredituotą diplomatinį korpusą. Toliau pateikiama informacija apie Romos Vikariatą, - Romos miesto vyskupiją, - kurios ganytojas, kaip žinoma, yra Popiežius. Žinyno pabaigoje pateikiamos trumpos istorinės pastabos apie Šventojo Sosto institucijas.