Patriarchas Baltramiejus apie ekumeninį dialogą su katalikais

Versija spausdinimui

Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus I prieš savaitę lankėsi Bulgarijoje. Ta proga jis davė interviu Bulgarijos valstybinei televizijai, kuriame daugiausia dėmesio skirta kaip tik tuo metu paskelbtam Ravenoje spalio mėnesį vykusios katalikų ir ortodoksų teologinio dialogo mišriosios komisijos asamblėjos baigiamajam dokumentui. Dokumentas skelbė, jog Petro įpėdinio primatas yra pagrįstas Bažnyčios tikėjimu, sakramentine prigimtimi ir istorine tradicija bei deklaravo katalikų ir ortodoksų Bažnyčių pasiryžimą tęsti dialogą ir ieškoti visiems priimtinų Petro tarnystės vykdymo formų. Kaip žinoma, Ravenos asamblėjoje nedalyvavo Maskvos patriarchato delegacija, o paskelbus baigiamąjį dokumentą, Rusijos Bažnyčios atstovai pareiškė, jog dėl jo turinio pasisakysią tik atidžiai šį dokumentą išnagrinėję.

Bulgarijos televizijai duotame interviu, nė žodžiu neužsiminęs apie Maskvos atstovų nedalyvavimą Ravenos asamblėjoje ir tuo pačiu apie faktą, kad dokumentas priimtas be Maskvos patriarchato atstovų, patriarchas Baltramiejus sakė, jog Ravenos asamblėjos baigiamasis dokumentas atspindi visų ortodoksų įsitikinimą, jog pirmajame krikščionybės tūkstantmetyje, kai krikščionija dar nebuvo susiskaldžiusi, buvo paisoma Romos vyskupo, tai yra Popiežiaus primato. Vis dėlto, tai buvo ne juridinis, bet pagarbos ir meilės primatas,- kalbėjo Baltramiejus I. Jis rėmėsi žmogiškąja teise, tai yra savaime suprantamu poreikiu turėti vieną vadovą ir koordinuojantį centrą. Romos Bažnyčia tuomet garsėjo savuoju pirmavimu meilėje. Tačiau tai nebuvo dieviškosios teisės primatas, tai nebuvo teisė valdyti kitas Bažnyčias. Romos vyskupas neturėjo jurisdikcijos visai krikščionijai. Tokio, juridinio Romos vyskupo primato, Rytų Bažnyčios niekada nepripažino.

Tad dabartinėje katalikų ir ortodoksų teologinio dialogo stadijoje svarstome Romos vyskupo vaidmenį visoje krikščionijoje, nagrinėjame kokia turėtų būti jo vieta, jo teisės ir kompetencijos. Mes, ortodoksai,- sakė patriarchas Baltramiejus,- esame pasirengę pripažint tokį Romos vyskupo primatą, koks jis buvo pirmajame tūkstantmetyje. Ir jei, duok Dieve, pavyktų susitarti dėl tokio primato koks buvo pirmajame tūkstantmetyje, Ekumeninis patriarchatas be jokių sunkumų sutiks pripažinti Romai pirmosios katedros vaidmenį, o pats pasitenkins antra vieta, taip kaip buvo iki schizmos,- kalbėjo ekumeninis patriarchas Baltramiejus I.

Vatikano radijas