Penktadienį Bukarešte vyko patriarcho Teoktisto laidotuvės

Versija spausdinimui

Penktadienio rytą Bukarešto katedroje vyko pirmadienį, liepos 30-ąją, mirusio Rumunijos ortodoksų Bažnyčios patriarcho Teoktisto laidotuvės. Laidotuvėms vadovavo iš Stambulo atvykęs Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I. Dalyvavo ir katalikų Bažnyčios delegacija – Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Walter Kasperas, Tarybos sekretorius vyskupas Brian Farrell ir Apaštališkasis nuncijus Rumunijoje arkivyskupas Jean – Claude Perriset. Penktadienis Rumunijoje buvo paskelbtas valstybine gedulo diena.

Kaip jau minėta, užuojautos telegramą savo ganytojo gedinčiai Rumunijos Bažnyčiai pasiuntė ir popiežius Benediktas XVI. Telegramoje buvo primintas istorinis popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymas Rumunijoje 1999 metais ir patriarcho Teoktisto vizitas Romoje 2002. Šiedu įvykiai ir šiedu didieji ganytojai atvertė naują katalikų ir ortodoksų Bažnyčių santykių puslapį,- rašė Popiežius į Rumuniją pasiųstoje telegramoje.

Mirus patriarchui Teoktistui, dabar Rumunijos ortodoksų Bažnyčiai laikinai vadovauja metropolitas Danielis. Pagal Rumunijos ortodoksų Bažnyčios kanoninę tvarką, naujasis patriarchas turi būti išrinktas per 40 dienų.

Vatikano radijas