Pietų Afrikos vyskupai smerkia pagoniškas praktikas krikščionių bendruomenėse

Versija spausdinimui

Pietų Afrikos vyskupai prieš kelias dienas paskelbė dokumentą, kuriame pirmiausia savo kunigams primenama jų pareigą liturgijoje ir sielovadinėje tarnystėje apdairiai naudoti tradicinius vietinių kultūrų elementus. Visų pirma vyskupai susirūpinę atkreipia dėmesį į pietinės Afrikos šalyse šiandien dažnai paplitusį neproporcingą tradicinių religijų elementų įjungimą į krikščioniškų bendruomenių gyvenimą, o taip pat aiškiai ir griežtai smerkia tarp krikščionių praktikuojamą šamanizmą, pagoniškas gydymo praktikas ir maldas mirusiems protėviams.

Pietų Afrikos Respublikos, Botsvanos ir Svazilando vyskupų konferencijos paskelbtame dokumente sakoma, kad kai kurios šiuo metu tarp krikščionių paplitusios praktikos prieštarauja Bažnyčios mokymui, nesuderinamos su pareiga Jėzui Kristui skirti pagrindinę vietą krikščionių asmeniniame ir bendruomeniniame gyvenime, iškreipia šiuolaikinį Bažnyčios mokymą apie krikščionybės inkultūravimą. Neleistina, kad šioms praktikoms vadovautų kunigai, kurie šventimų sakramentu yra pašaukti atstovauti Kristui ir veikti jo vardu.

Pietų Afrikos vyskupų dokumente sakoma, jog vyskupai supranta tradicinėms Afrikos kultūroms būdingą prisirišimą prie šeimos tradicijos ir mirusiųjų artimųjų atminimo saugojimą. Tačiau mirusius artimuosius galima gerbti, už juos galima melstis, bet negalima melstis jiems, tarsi tai jie būtų krikščionių kulto objektas. Tokios praktikos nesuderinamos su krikščionybe. Kas jas praktikuoja, tas grįžta į pagonybę. Panašiai taip pat svarbu išlaikyti autentišką krikščionišką požiūrį į maldą už sveikatą. Bažnyčia vertina tradicinę liaudišką mediciną, Bažnyčia džiaugiasi pietinės Afrikos krikščionių solidarumu su sergančiais savo bendruomenių nariais. Bažnyčia taip pat tiki ir skelbia, kad Jėzus Kristus žemėje padaręs daug stebuklų, gydęs sergančiuosius ir visokių negalių slegiamuosius, gali padėti ligoniams, kai jie jo šaukiasi arba kai už juos meldžiasi bendruomenė. Pagaliau Bažnyčioje juk švenčiamas Ligonių sakramentas. Tačiau negalima leisti, kad maldos už sergančius žmones nevirstų magija ir šamaniškomis gydymo praktikomis.

Vatikano radijas