PLS Šiaurės Amerikos konsultacija

Versija spausdinimui

Šiaurės Amerikos PLS bažnyčių konsultacijoje aptarti visame pasaulyje kylantys iššūkiai

Pasaulio Liuteronų Sąjungos narių Šiaurės Amerikos liuteronų bažnyčių konsultacija „Kaip sustiprinti bendrystės ryšius“ kovo 31 – balandžio 2 d. įvyko Čikagoje. Konsultacijoje dalyvavo trisdešimt penki bažnyčių atstovai, ją surengė Amerikos evangelikų liuteronų bažnyčia.

Iš 138 Pasaulio Liuteronų Sąjungai priklausančių bažnyčių Šiaurės Amerikoje veikia keturios – Amerikos evangelikų liuteronų bažnyčia,  Kanados evangelikų liuteronų bažnyčia ir išeivijos estų (būstinė Kanadoje) bei lietuvių (Būstinė JAV) evangelikų liuteronų bažnyčios. Konsultacijoje Čikagoje dalyvavo svečių ir iš kitų regionų.

Pagrindiniame konsultacijos pranešime „Pasiryžę eiti kartu: PLS kaip Bažnyčių bendrystė“ PLS generalinis sekretorius kun.dr. Ishmael Noko minėjo daugybę į PLS susiliejančių „srovių“ – teologinių, liturginių, kultūrinių, - kurios Sąjungą praturtina dvasiniais ir materialiniais ištekliais, įgalindamos skelbti Dievo malonę ir evangeliją pasauliui. Noko pabrėžė, jog nepaisant visų skirtumų, „mūsų gyvenime būna akimirkų, kai privalome vieni kitus palaikyti“. 

Amerikos ev. liuteronų bažnyčios vyriausiasis vyskupas, PLS prezidentas Mark S. Hanson kalbėjo, kad Jungtinėse Valstijose „ėjimas kartu“ dažnai suprantamas kaip bendros pastangos, siekiant įgyti galių ir  valdžios, tačiau bažnyčių bendrystės „ėjimas kartu“ kyla iš Dievo malonės, o galią turi Šventoji Dvasia. Bendrystės ryšys gali būti prilygintas dvipusiam judėjimui, kai vienu metu gauna ir duoda abi bendraujančios pusės.

PLS informacijos tarnyba cituoja Išeivijos lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupą Hansą Dumpį, kuris priminė, jog daugybė Baltijos valstybių liuteronų į Jungtines Valstijas atvyko po Antrojo pasaulinio karo, bėgdami nuo komunistinės valdžios. Anot vyskupo, šiandien lietuvių bažnyčia JAV yra „etninis anklavas“: „pamaldos vyksta lietuviškai, laikomasi tautinių tradicijų, tačiau didžiavimasis savo kultūra lietuvius liuteronus tuo pačiu metu ir atskiria nuo kitų Šiaurės Amerikos liuteronų“, - pastebi vyskupas H.Dumpys.

Konsultacijai pasibaigus, PLS gen.sekretorius kun.dr. I. Noko teigė, jog „kilę iš įvairių pasaulio vietų ir būdami bažnyčių bendrystėje, puikiai suvokiame, kad ėjimas kartu nėra savaime suprantamas dalykas, todėl turime įsipareigoti, jog nepaisydami sunkumų, kurių visų neįmanoma numatyti iš anksto, esame pasirengę būti kartu. Tai ypatingai svarbu“.

Pagal „Lutheran World Information“ parengė Kęstutis Pulokas