Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos laiškas budistams Vesakh šventės proga

Versija spausdinimui

Vesakh šventė budistams yra išskirtinė, mat ja prisimenamas budizmo pradininko Budos, gyvenusio VI amžiuje prieš Kristų, gimimas, nušvitimas ir pasitraukimo iš žemiškosios kelionės diena. Priklausomai nuo valstybės ir nuo tradicijų, pasaulio budistai šią šventę mini skirtingomis dienomis. Štai, Japonijoje ji jau minėta 8-ąją balandžio, Šri Lankos budistai Vesakh šventę švęs gegužės 2 dieną, o dar kitos šalys - gegužės 31.

Jau tapo tradicija, kad Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba Vesakh šventės proga kreipiasi į pasaulio budistus laišku, kuriuo juos pasveikina ir tuo pat metu pasiūlo aptarti bei apmąstyti krikščionims ir budistams bendrą temą.

Šių metų laiške, pavadintame „Krikščionys ir budistai: auklėti bendruomenes harmoningam ir taikiam sugyvenimui“, pažymima, jog katalikų ir budistų santykiai yra tikrai neblogi, jog susitikimai, bendradarbiavimas, bendrų programų realizavimas leido pažinti bei gerbti vienas kitą ir eiti dialogo keliu.

Laiške primenamas II Vatikano Susirinkimo mokymas: visa žmonija turi bendras ištakas ir bendrą tikslą, kuris, krikščionių įsitikinimu, yra Kūrėjas. Jame pasibaigs mūsų žemiškoji piligrimystė. Popiežiaus Benedikto XVI laiške Pasaulinės taikos dienos proga priduriama: „todėl, kad sukurtas pagal Dievo paveikslą, žmogus turi asmens orumą. Jis nėra kažkoks daiktas, tačiau gali pažinti, save dovanoti ir gyventi bendrijoje su kitais asmenimis“.

Taigi, bendrijos kūrimas reikalauja elgesio, kuris atspindėtų pagarbą kitiems asmenims. Religingi žmonės dar yra įsitikinę, kad egzistuoja žmogaus egzistenciją apšviečiantis moralinis įstatymas, kuris yra dar viena žmonių ir tautų dialogą įmanomu daranti priežastis.

Žinoma, yra asmenų, kurie dar turi kažką išmokti ir suprasti apie kitus ir jų įsitikinimus, kad galėtų peržengti savo neteisingus nusistatymus ir nesusipratimus. Tokią liūdna padėtis gali būti palikta užnugaryje, jei pasaulietiniai ir religiniai lyderiai iš tikro tam įsipareigos. Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos laiške išreiškiamas įsitikinimas, kad tarpusavio pasitikėjimą galima atstatyti netgi karo, neapykantos ir keršto klimate. Visada galima sukurti progą asmenims kalbėtis, klausytis, prašyti atleidimo ir patiems atleisti.

Auklėjimas taikai, tvirtinama laiške, yra atsakomybė, kuri turi būti remiama visų visuomenės sektorių. Šis auklėjimas prasideda šeimoje, ant kurios laikosi visa visuomenė, ir taip taikos vertybė yra perduodama vaikams, juos sveikai suformuojant. Pagarbos, užuojautos, atvirumo ir lygybės vertybės turi būti diegiamos ir mokyklose, tiek valstybinėse, tiek konfesinėse.

Taip pat nereikia išleisti iš akių komunikacijos ir žiniasklaidos priemonių galios įtakoti žmonių, ypač jaunimo, protus. Nors vis labiau įsisąmoninama, kad masinės komunikacijos priemonės dažnai elgiasi neatsakingai, tačiau jos taip pat gali išmokyti daug gerų dalykų, jei tik žiniasklaidoje dirbantys asmenys visada stengtųsi elgtis moraliai.

Galutinėje analizėje auklėjimo tikslas yra kiekvieną žmogų vesti link jo galutinio tikslo, rašoma laiško pabaigoje ir linkima, kad krikščionys ir budistai kartu tęstų puoselėti taiką ir harmoniją pasaulyje. Sveikinimo laišką budistams Vesakh šventės proga pasirašė kardinolas Paul Poupard, Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas.

Vatikano radijas