Popiežius įkūrė naują vyskupiją ir paskyrė 7 vyskupus

Spausdinimo versija

Dramblio Kaulo Kranto Respublikos Bažnyčia nuo šeštadienio turi dar vieną vyskupiją. Popiežius įsteigė Agboville vyskupiją, kurią sudaro iš Yopougon vyskupijos atskirta teritorija. Naujoji vyskupija bus vien iš trijų Abidžano metropolijos sufraganijų. Pirmuoju Agboville vyskupu Benediktas XVI paskyrė Paryžiuje ir Romoje studijavusį 46 metų kunigą Alexis Touably Youlo. Naujoje vyskupijoje gyvena 800 tūkstančiai žmonių, kurių maždaug pusė yra katalikai.

*

Vatikane šeštadienį pranešta apie dar 6 kitų naujų vyskupų skyrimus Italijoje, Vokietijoje, Indijoje, Nigerijoje ir Libane.

Į Bombay sostą Indijoje popiežius paskyrė dabartinį Indijos vyskupų konferencijos pirmininką, arkivyskupą Oswald Gracias, ligi šiol buvusį Agra arkivyskupą. 61 metų arkivyskupas Gracias gavo vyskupo sakrą 1997 metais iš savo pirmtako Bombėjuje, kardinolo Ivan Dias, kurį popiežius Benediktas XVI gegužės mėnesį paskyrė Tautų Evangelizavimo kongregacijos prefektu.

Italijos Respublikos Kariuomenės Bažnyčios ordinaru Šv. Tėvas paskyrė Vincento Pelvi, buvusį Neapolio vyskupą augziliarą ir generalinį vikarą. Neapolyje 1948 metais gimęs vysk. Pelvi buvo konsekruotas 2000 metais. Buvusį Italijos karo ordinarą Angelo Bagnasco Popiežius rugpjūčio mėnesį paskyrė Genujos arkivyskupu vietoj kardinolo Tarcisio Bertone, pašaukto į Vatikaną eiti Šv. Tėvo Valstybės Sekretoriaus pareigas.

Vokietijos Eichstaett vyskupu Popiežius paskyrė šios vyskupijos ribose veikiančios Plankstetten benediktinų abatijos abatą, 52 metų Gregor Maria Hanke.

Nigerijoje Ogoja vyskupu paskirtas 46 metų kun. John Ebebe Ayah. Belgijoje studijuojantis nominuotas vyskupas valdys 1995 metais įkurtą vyskupiją, kurios teritorijoje gyvena pusantro milijono žmonių, įskaitant 330 tūkstančių katalikų.

Du naujus Libano vyskupus, Damasko maronitų arkivyskupą Sirijoje ir San Paolo Libano Dievo motinos maronitų vyskupą Brazilijoje išrinko birželio mėnesį susirinkęs Maronitų Bažnyčios Sinodas, tačiau kaip numato bažnytinė teisė, jų išrinkimą dabar formaliai patvirtino Popiežius.

Vatikano radijas