Popiežius pabrėžia ištikimybę krikščionių vienybės siekiui

Versija spausdinimui

Popiežius Benediktas XVI toliau eina Vatikano santykių su Ortodoksų Bažnyčia atkūrimo keliu: trečiadienį per šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmėms skirtas pamaldas Šv.Petro katedroje Vatikane pontifikas paragino dvasininkus susitelkti į tai, kas sieja juos su Roma, o ne į šimtmečius trunkančius nesutarimus, praneša IPA-BNS.

„Šiuo metu pasaulyje, pilname skepticizmo ir abejonių, bet taip pat pilname Dievo siekio, mes iš naujo suvokiame savo bendrą misiją ... padėti pasauliui tikėti“, - sakė Benediktas XVI, kurio požiūris į Ortodoksų Bažnyčią yra kur kas švelnesnis, palyginti su ta linija, kurios laikėsi jo pirmtakas Jonas Paulius II.

Jo kalbą palydėjo karšti susirinkusiųjų plojimai.

„Mes visa širdimi meldžiame Viešpatį atvesti mus į visišką vienybę“, - pridūrė popiežius.

Katalikų Bažnyčia vienija daugiau kaip vieną milijardą tikinčiųjų, Ortodoksų Bažnyčia - apie 300 milijonų.

Benediktas XVI iškėlė uždavinį atkurti santykius su Ortodoksų Bažnyčia, atskilusia nuo Romos 1054 metais dėl nesutarimų, konkrečiai - dėl popiežiaus primato, savo popiežiavimo prioritetine kryptimi.

Šį mėnesį pontifikas buvo nusiuntęs savo atstovą į Rusiją, kad geriau suvoktų, kaip tai galima padaryti.

Benediktas XVI paragino, kad esant decentralizuotai Ortodoksų Bažnyčiai su pagrindiniais centrais Rusijoje, Graikijoje ir Rytų Europoje, prieiti prie bendros nuomonės su Vatikanu dėl popiežiaus primato vargu ar pavyks, bet sakė, kad yra daug kitų „gilių sąlyčio taškų“.

IPA-BNS