Popiežius pasisakė dėl religijos laisvės

Versija spausdinimui

Roma, 2003 10 14. Popiežius susitiko su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) parlamentine asamblėja besibaigiant ESBO rengtos spalio 9 ir 10 dienomis vykusios konferencijos Religijos laisvės tema Romoje.

Padėkojęs ESBO už „įsipareigojimą užtikrinti … šią pagrindinę žmogaus teisę“, religijos laisvę, Šventasis Tėvas pabrėžė, kad „gerbiant sveiką sekuliarios valstybės prigimties sampratą, svarbu pripažinti pozityvią tikinčiųjų veiklos viešojoje sferoje prigimtį“.

„Tai atitinka, beje, ir sveiko pliuralizmo reikalavimus ir prisideda prie autentiškos demokratijos, kuriai ESBO yra iš tiesų įsipareigojusi“.

„Kai valstybės suvokia savo sekuliarios prigimties ribas ir save apriboja, dialogas tarp skirtingų socialinių sektorių yra sustiprinamas, ir todėl skaidrus ir nuolatinis bendradarbiavimas tarp pilietinės ir religinės visuomenės sferų yra skatinamas, o tai prisideda prie bendrojo gėrio.

Jonas Paulius II taip pat teigė, kad „lygiai taip pat, kaip tuo atveju, kai religija yra išstumiama į privačiąją sferą – taip ir visuomenė bei jos institucijos yra nuskurdinamos, kai įstatymų leidyba, pažeidžiant religijos laisvės principus, skatina religinį indiferentiškumą, reliatyvizmą ir religinį sinkretizmą, gal būt net paremiant tokią politiką klaidingu tolerancijos suvokimu“.

„Yra visai priešingai: visi piliečiai patiria naudą, kai yra gerbiamos religinės tradicijos, kuriose žmonės yra įsišakniję ir su kuriomis gyventojų dalis ypatingu būdu tapatinasi. Religinė laisvė gali būti skatinama taip pat atsižvelgiant į skirtingų religijų teisines tradicijas, žinoma tuo pačiu siekiant užtikrinti, kad kiekvienos religijos identitetas ir laisvė būtų pasaugoma“.

Popiežius kalbą baigė pabrėždamas, kad „pagarba kiekvienai religijos laisvės išraiškai turi būti matoma kaip efektyviausia priemonė užtikrinant saugumą ir stabilumą Europos tautų ir šalių šeimoje XXI a.“

Šaltinis: "Ekklesia"