Reformacijos dieną Vilniaus liuteronai ir reformatai šventė drauge

Versija spausdinimui

Antrus metus jaunimo iniciatyva Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje Reformacijos dieną vakaro pamaldomis drauge minėjo liuteronai ir reformatai. Šiemet spalio 31 d. šventines pamaldas čia laikė ev. liuteronų kunigas Arvydas Malinauskas iš Kėdainių bei Vilniaus ev. reformatų parapijos dvasininkai kun. Tomas Šernas ir diak. Raimundas Stankevičius. Trijų dvasininkų pamąstymai Reformacijos tema prasmingai papildė vienas kitą.

Pamaldas giesmėmis papuošė itin gausiai susirinkęs reformatų jaunimas, neišsivažinėjęs prieš „ilgąjį savaitgalį“, o skyręs šį vakarą maldai ir giesmei.  Po pamaldų neskubėta skirstytis – bendrauta, dalytasi naujienomis bei idėjomis.

Dviejų istorinių evangeliškų bažnyčių parapijiečiai Vilniuje artimai bendrauja nuo pat parapijų atsikūrimo. Bendros šventinės pamaldos dar labiau sustiprina tiek pačių bendruomenių, tiek atskirų jų narių bendrystę.
                                                                   
„Lietuvos evangelikų kelias“, 2007 Nr.11