Reformatų bažnyčios susivienijimas - dar toli

Versija spausdinimui

Antradienį, rugpjūčio 22 d., Teisingumo ministerijoje įvyko dviejų evangelikų reformatų Lietuvoje bendrijų atstovų susitikimas su Teisingumo ministru, ministerijos tarnautojais, svečiais iš Seimo. Susitikta aptarti suskilusios evangelikų reformatų bažnyčios Lietuvoje perspektyvų.

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčiai atstovavo bažnyčios generalinis superintendentas Algimantas Kvedaravičius bei kuratorius Robertas Jakubėnas, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios - Unitas Lithuaniae - sinodui - bažnyčios generalinis superintendentas Rimas Mikalauskas, Vilniaus parapijos kunigas Tomas Šernas, konsistorijos prezidento pareigas einantis Donatas Balčiauskas.

Evangelikų reformatų Bažnyčia suskilusi nuo 2001 m., kuomet Biržuose įvyko eilinis bažnyčios sinodas, kurio nepripažino bažnyčiai vadovavęs Algimantas Kvedaravičius ir buvusioji Sinodo kolegijos kadencija. Jie sušaukė savo Sinodą, kuriame pasmerkė Biržų Sinodo veiksmus.

Nepavykus perimti bažnyčios valdymo derybų būdu, Biržuose išrinktas Sinodas kreipėsi į Teisingumo ministeriją, kuri, po ilgo svarstymo, priėmė sprendimą įforminti juridinio asmens teises keturių istorinių reformatų parapijų įsteigtai religinei bendrijai.

A. Kvedaravičiaus vadovaujama bažnyčia kreipėsi į teismą, reikalaudama panaikinti antrąją reformatų bendriją, tačiau 2004 m. gegužės mėn. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas galutiniu ir neskundžiamu sprendimu patvirtino, kad ministerija teisėtai įformino juridinio asmens teises antrajai reformatų bendrijai. Teismo procesui specialistų išvadas ministerijos naudai pateikė žymi protestantizmo Lietuvoje tyrinėtoja hab. dr. Ingė Lukšaitė, Klaipėdos universitete dėstantis dr. Arūnas Baublys.

Šiuo metu tarp bažnyčių vyksta teisminiai ginčai dėl evangelikų reformatų parapijų Biržuose ir Kėdainiuose kontroliavimo, tariamai sukląstotų antspaudų padarymo. Realiai abi parapijos priklauso R. Mikalausko vadovaujamai bendrijai.

Ministerijoje įvykęs susitikimas buvo uždaras. Sprendžiant iš dalyvių atsiliepimų, jis neprisidėjo prie susipriešinusių reformatų susitaikymo. Susitikimas baigėsi be jokių išvadų, abiem pusėm nesugebėjus susikalbėti ar susitarti dėl tolimesnių veiksmų mažinant trintį.