Reiki: gydymo metodas ar religija?

Versija spausdinimui

Milda Ališauskienė

Gyvename globalizacijos amžiuje, kai nieko nebestebina greta stovinčios Romos katalikų bažnyčia ir budistų šventykla, atrodo, kad skirtingų civilizacijų religijos dabar gali puikiai koegzistuoti toje pačioje visuomenėje. Tačiau tokie išoriniai jų sugyvenimo požymiai keičia ir vertybines kategorijas. Pirmiausia atsiranda naujų terminų, vėliau perimamos skirtingose religinėse tradicijose atliekamos apeigos ir ritualai, jie susimaišo su su jau esančiais. Tokiomis aplinkybėmis kiekviena religinė tradicija praranda dalį savasties, o kartais tampa sunkiai atpažįstama kaip tikėjimo ir apeigų sistema.

Naujos religinės idėjos Lietuvoje

Dabartinei Lietuvos religinei situacijai globalizacijos procesas taip pat daro įtaką: skirtingų religinių tradicijų šventyklos greta dar nestatomos, tačiau vertybinės kategorijos mūsų visuomenėje keičiasi. Pavyzdžiui, plačiai žinoma visuomeninė organizacija „Žinija“ pastarąjį dešimtmetį turbūt įdėjo didžiausią indėlį platindama globalizacijos proceso metu mus pasiekusias idėjas. Tokiu būdu į Lietuvą atkeliavo Deimantinis budizmas, įvairios bendriniu Naujojo amžiaus (New Age) religiniu judėjimu vadinamos praktikos bei gydymo technikos. Kita visuomeninė organizacija, aktyviai platinanti Naujojo amžiaus judėjimo idėjas, – Vilniaus visuomeninė parapsichologijos akademija, vadovaujama Vytauto Kazlausko (žr.: A. Peškaitis. „Parapsichologija - šiuolaikinis magijos variantas“, „Dialogas”, Nr.22). Prieš keletą metų minėtų organizacijų dėka Lietuvą pasiekė ir šiuo straipsniu pristatomas, sparčiai populiarėjantis Reiki gydymo metodas.

Universali gyvybinė energija

Žodis Reiki susideda iš japoniškų hieroglifų: rei reiškia Dievas, absoliutas, o ki – gyvybinė energija. Taigi Reiki - tai Dievo arba universali gyvybinė energija. Pasakojama, jog senovinius rankraščius apie Reiki atrado japonas Mikao Usui. Jis perskaitė, kaip minėtą energiją būtų galima pritaikyti gydant žmones. Manoma, jog šiuo metodu naudotasi senovės Japonijoje. M.Usui išskyrė 5 pagrindinius principus, kurių privalo laikytis žmogus, praktikuojantis Reiki:

1. Būtent nuo šiandien nepykstu.
2. Būtent nuo šiandien esu ramus.
3. Būtent nuo šiandien esu sąžiningas, sąžiningai uždirbu pragyvenimui.
4. Būtent nuo šiandien esu mylintis, atleidžiantis ir malonus aplinkiniams.
5. Būtent nuo šiandien jaučiu dėkingumą už blogą ir už gerą, ką turiu ir ką gaunu.

Pasak Reiki praktikų, tai nėra gydymas tiesiogine to žodžio prasme, o daugiau susiliejimas su viską apimančia, absoliučia gyvybės energija, kuri harmonizuoja žmogaus organus ir jų veiklą. Ši energija ligos tiesiogiai negydo, tačiau suteikia jėgų organizmui pačiam su ja kovoti. Reiki perduodama rankomis, tačiau visai nebūtina jomis liesti paciento, ją galima perteikti ir per atstumą. Žmogus yra tik dieviškosios energijos laidininkas. Reiki praktikai palaiko naujojo religingumo pasaulyje plačiai paplitusią idėją, jog Jėzus Kristus savo gyvenimo laikotarpį tarp dvylikos metų ir viešosios veiklos pradžios praleido Indijoje, Tibete ir Kinijoje, kur sėmėsi ezoterinės patirties ir netgi buvo inicijuotas į Reiki meistrus, todėl, pasak jų, ir sugebėjo gydyti rankomis.

Kad minėtoji energija būtų veiksminga, patariama dalyvauti bent dešimtyje seansų, kuriuos atlieka Reiki meistrai. Norint tapti meistru reikia pereiti tris pakopas, kurių pirmojoje susipažįstama su Reiki energija, išmokstama gydyti save bei kitus rankų uždėjimu. Antrosios pakopos metu išmokstama siųsti energiją per atstumą, harmonizuoti santykius. Perėjus trečiąją pakopą tampama Reiki meistru, kai suteikiama teisė mokyti kitus bei inicijuoti, t.y. atverti bei suaktyvinti energetinius kanalus.

Naujojo amžiaus judėjimo dalis

Pasak religijų tyrinėtojų, dabartinį Reiki metodą, išpopuliarėjusį visame pasaulyje, apie 1970 metus į Jungtines Amerikos Valstijas „atvežė“ Havajuose gyvenusi japonų kilmės moteris Hawayo Takata. Iš pradžių šį metodą ji pritaikė gydyti savo artimiesiems, vėliau pradėjo mokyti ir kitus. Tačiau mokymas pasirodė brangus, ir Takata per visą savo veiklos laikotarpį išugdė vos keliolika Reiki meistrų. Apie 1980–uosius, jau Takatos išugdytiems meistrams sumažinus kainas, prasidėjo antroji Reiki plitimo banga - šis metodas pasiekė ir Europą. Dar JAV Reiki mokymas buvo pristatytas didžiulei Naujojo amžiaus judėjimo bendruomenei, kuri palyginti sparčiai jį perėmė, taip dar padidindama pasekėjų gretas bei paspartindama jo paplitimą Europoje.

Įvairiose šalyse veikiantys Reiki meistrai bei pasekėjai sudaro visą judėjimą, kuris, nors ir neturintis aiškios organizacijos ar hierarchijos, yra apibrėžiamas kaip dar viena Naujojo amžiaus religinio judėjimo dalis ir tokiu būdu tampa religijos mokslų objektu. Vis dėlto patys šio judėjimo pasekėjai bei rašytinių šaltinių autoriai nėra linkę jo vadinti religiniu, o veikiau senovės Japonijos gydymo menu. Kaip minėjau, religijotyrininkai Reiki laiko savo mokslų objektu. „Reiki kilmės analizė, faktas, jog šio metodo atradėjo žinia tampa nesuprantama, jei yra atskirta nuo religinio konteksto, esminis ryšys su dievybės bruožų turinčia energija, iniciacijos ritualai ir panašumai tarp Reiki bei kitų rytietiškų religinių judėjimų, apimančių budizmą ir taoizmą, leidžia spręsti apie religinius šio metodo aspektus“ (Menegotto, 2003). Panašiai teigia ir vienas žymiausių šiuolaikinių religijotyrininkų iš JAV J. Gordonas Meltonas: „Reiki yra dvasinio gydymo sistema, kuri, atrodo, taps tikra religija“.Reiki Lietuvoje

Dėl minėtų priežasčių, jog Reiki neturi organizacijos ir galima sakyti yra judėjimas judėjimo viduje, sunku nustatyti tikslią šio metodo atsiradimo Lietuvoje datą. Galima manyti, jog jis mus pasiekė kartu su Naujojo amžiaus judėjimo idėjomis dar Atgimimo pradžioje, o šio straipsnio autorė pirmą kartą apie jį išgirdo prieš keletą metų Vilniaus „Žinijos“ draugijos surengtoje paskaitoje. Reiki metodas yra įtrauktas į Vilniaus parapsichologijos akademijos studijų programą kartu su Cigun, Su Džok, joga, kurios pristatomos kaip Rytų išmintis, bei kitomis disciplinomis - biolokacija, telepatija, aiškiaregyste ir pan. Taigi dar kartą patvirtinama religijotyrininkų nuostata laikyti šį gydymo metodą Naujojo amžiaus judėjimo dalimi. Reiki aktyviai platinamas internete, kas taip pat būdinga naujosioms religijoms – naudotis šiuolaikinėmis technologijomis siekiant pritraukti kuo daugiau pasekėjų.

Reiki seminarai yra vedami bemaž visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o turbūt aktyviausiai – Kaune. Šiame mieste įsikūręs ir aktyvus šio gydymo metodo propaguotojas, Reiki meistras, idealios sveikatos idėjų skleidėjas, sveikatingumo ir dvasinio tobulinimosi klubo iniciatorius Virginijus Mockus. Jis yra ir pagrindinės lietuviškos Reiki interneto svetainės autorius.

Tačiau nors religijotyrininkai ir laiko Reiki Naujojo amžiaus religinio judėjimo dalimi, žmonės, susidomėję šiuo gydymo metodu, dažnai jo nesieja su tikėjimu ir suderina su vyraujančia krikščionybe. Panašiai priimamos ir kitos globalizacijos proceso metu mus pasiekusios idėjos bei judėjimai, pavyzdžiui, Satja Sai Babos mokymas (žr.: M. Ališauskienė. „Satja Sai Babos fenomenas”, „Dialogas”, Nr. 26), įvairios jogos. Tačiau tai visai nestebina su naujojo religingumo tendencijomis susipažinusio žmogaus, nes šiuolaikinė religinė rinka yra sinkretiška, t.y. jungianti įvairias prieštaringas pažiūras.


Straipsnis publikuotas savaitraštyje „Dialogas“, 2003-10-17 Nr. 37 (584). Skelbiama gavus leidimą. Pateikta medžiaga yra „Dialogo“ redakcijos nuosavybė. Kopijuoti, platinti be redakcijos sutikimo DRAUDŽIAMA.