Rusiškame vidurinės mokyklos vadovėlyje „Religijos Rusijoje“ – daug iškraipymų

Versija spausdinimui

Vadovėlis „Religijos Rusijoje“, skirtas 10-11 klasių vidurinės mokyklos mokiniams, pateikia daug iškraipytų faktų, konceptualinių klaidų, - teigia šio vadovėlio recenzentai.

Katalikų enciklopedijos rusų kalba redakcinis komitetas, peržvelgęs tik du skyrius – „Katalikybė“ ir „Katalikybė Rusijos istorijoje“, - rado dešimtis klaidų arba netikslumų.

Katalikų enciklopedijos redakcinio komiteto recenzijoje, paskelbtoje praėjusio gruodžio 25 dienos katalikų savaitraštyje „Evangelijos šviesa“, su apgailestavimu konstatuojama, kad minėtas vadovėlis primena sovietmečio vadovėlius, kurie, švelniai tariant, būdavo nuspalvinti reikiamomis „spalvomis“.

Pažymima, jog 2007 metų pirmoje pusėje vadovėlį leidusi leidykla kreipėsi į tuomet dar Maskvos arkivyskupo pareigas ėjusį Tadą Kondrusevičių, oficialiai prašydama jo pateikti savo pastabas apie tas knygos dalis, kurios kalba apie katalikybę. Arkivyskupas šį uždavinį, savo ruožtu, patikėjo Katalikų enciklopedijos redakciniam komitetui, atsižvelgdamas į pastarojo kompetenciją.

Redakcinis komitetas kritiškai įvertino katalikybės pristatymą vadovėlyje, pateiktą pernelyg šališkai, suteikiant jai neigiamą, tarsi keliančios problemas ir grėsmes reikšmę, pavyzdžiais parenkant vienpusius neigiamus įvykius, įveliant daug terminologinių ir konceptualinių netikslumų. Leidyklai buvo nusiųstas 40 klaidų sąrašas ir prašymas peržiūrėti turinį, padarant jį „vadovėliškesnį“, t.y. mažiau šališką.

Tačiau kai po kelių mėnesių vadovėlis pasirodė, jame buvo ištaisytos tik kelios klaidos ir paliktos net tokios, kurios, regis, dėl savo aiškaus klaidingumo net negali būti svarstymų objektais: antai, 108 puslapyje po Jono Pauliaus II nuotrauka galima perskaityti užrašą „Benediktas XVI“, 226 puslapyje teigiama, kad M. Gorbačiovas su Jonu Pauliumi II 1992 metais susitiko Maltoje, nors labai lengva patikrinti, jog susitikimas įvyko Vatikane.

Leidėjai nepasigėdijo, rašoma recenzijoje, padėkoti arkivyskupui Kondrusevičiui už pagalbą rengiant knygą, taip sudarant įspūdį, jog pats arkivyskupas su jo titului priskiriamu autoritetu patvirtina knygos teiginių apie katalikybę turinį.

Recenzentai išreiškė viltį, kad mokytojai, galėdami parinkti vadovėlius mokiniams, rinksis ne šį. Yra kitų vadovėlių, kuriais galima daug labiau pasikliauti, pvz., dviejų akademikų parengta knyga „Pasaulio religijos“.

Pati Katalikų enciklopedija rusų kalba taip pat gimė iš poreikio balansuoti katalikybės supratimą bei pateikimą Rusijoje, kurioje dar ir šiandien, nors netrūksta ir puikių veikalų, neretai remiamasi per ateistinę ir komunistinę ideologinę prizmę arba iš konfesinių nesutarimų perspektyvos parašytomis knygomis apie Katalikų Bažnyčią. Rusiška Katalikų enciklopedija yra iš tiesų sudėtingas ir platus projektas. Nuo 1997 metų iki šiol yra išleisti du enciklopedijos tomai, kuriuose skaitytojas ras šimtų autorių – ne tik katalikų, bet taip pat ir protestantų, ortodoksų ir netikinčiųjų – parašytus 2200 skirsnių.

Vatikano radijas