Šanchajaus katalikų Bažnyčia švęs 400 metų jubiliejų

Versija spausdinimui

Šanchajaus vyskupas Aloysius Jin Luxian kalėdiniu pastoraciniu laišku davė pradžią katalikybės Šanchajuje 400 metų jubiliejaus minėjimui. Vyskupas padėkojo visiems misionieriams, pakvietė vyskupijos tikinčiuosius dvasiškai atsinaujinti ir būti Evangelijos skleidėjais savo mieste. Be kita ko vysk. Luxian pakvietė tikinčiuosius dalyvauti maldų už Kinijos Bažnyčia dienoje gegužės 24-ąją.

Kūčių vakarą paskelbtame pastoraciniame laiške taip pat pateikiama trumpa katalikybės plitimo Šanchajuje istorija. Viskas prasidėjo XVII amžiaus pradžioje, nuo tada, kai Paulius Xu Guangqi susidraugavo su jėzuitu Matteo Ricci ir buvo jo pakrikštytas. 1608 metais Paulius Xu į savo tėvo laidotuves pakvietė kitą italą jėzuitą, Lazzaro Cattaneo, kuris pakrikštijo visą Xu šeimą bei dar porą šimtų žmonių. Taip gimė Šanchajaus Bažnyčios branduolys. Tuo tarpu 1639 metais dar vienas italas jėzuitas, Francesco Brancati pakrikštijo daugiau kaip du tūkstančius žmonių.

Dabartinis Šanchajaus vyskupas tikinčiuosius pakvietė nepamiršti misionierių, nes jie prisidėjo prie Kinijos meno, mokslo, astronomijos ir medicinos. Jėzuitų ir kitų misionierių dėka Šanchajuje buvo įkurta ne viena pažangi mokykla, universitetas, biblioteka, meno galerija, astronomijos observatorija, ligoninė, kurioje buvo praktikuojama moderni medicina.

Antroje pastoracinio laiško dalyje vysk. Aloysius Jin Luxian kalba apie evangelizaciją, kuri yra visų katalikų pareiga. Vyskupas taip pat pastebi, kad nuo 1949 metų katalikų skaičius išaugo nuo 100 tūkstančių iki 150 tūkstančių. Tuo tarpu protestantų bendruomenių narių skaičius padidėjo nuo 30 tūkstančių iki daugiau kaip 200 tūkstančių. Taigi, nurodo Šanchajaus vyskupas, visi katalikai turi rasti būdų liudyti savo tikėjimą, bažnyčios turi būti visada atviros, o ne vien per liturgines apeigas, būtina priimti visus lankytojus bei pasidalinti su jais savo tikėjimu, o kunigai privalo dar daugiau dirbti ir nešvaistyti laiko priešais televizorių ar kompiuterį. Galiausiai vyskupas ragina visus dėtis pastangas ir melstis.

Vatikano radijas