Seniausiai Prancūzijos protestantų šventovei – 400 metų

Versija spausdinimui

Šiais metais seniausia Prancūzijos protestantų šventovė paminėjo 400 metų jubiliejų. Ją galima pamatyti nedideliame Montbéliard mieste, rytinėje Prancūzijos dalyje, netoli didesnio Mulhouse miesto.

Šventovė buvo pastatyta vokiečių kunigaikščio Frydricho I iš Wurttembergo valia, kuris tuo pat metu buvo ir Montbéliard grafas. Kunigaikštis Frydrichas pasirūpino šventovės finansavimu ir savo architektui Heinrichui Schickhardtui pavedė bažnyčios projektavimo ir statybos darbus. Architektas, XVI amžiaus pabaigoje lankęsis Italijoje, statiniui suteikė bruožų, kuriais pasižymi Italijos Toskanos regione tuo laiku statytos ir renesanso dvasią atspindinčios bažnyčios. Renesansas, kaip žinoma, įkvėpimo sėmėsi iš antikos ir todėl renesansinės bažnyčios kopijavo senųjų, dar Romos imperijos laikais pastatytų bazilikų struktūrą. Reformos šalininkams, kuriems grįžimas prie ankstyvosios krikščionybės buvo vienas iš svarbiausių jų skiriamųjų bruožų, tokia architektūrinė idėja buvo priimtina. Šventovės vidaus dekoras yra asketiškas ir kuklus.

Montbéliard protestantų šventovė priklauso liuteronams. Iš pradžių šioje vietovėje gyveno daugiau kalvinistų, tačiau liuteronas kunigaikštis Frydrichas, vadovaudamasis principu „Cuius regio, eius religio – kieno valdžia, to ir religija“, kuris buvo nustatytas Augsburgo taikos (1555 m.) sudarymo metu, norint išspręsti konfesinius konfliktus, įtvirtino liuteronybę tarp jam pavaldžių žemių gyventojų. Taigi, šis religinis statinys taip pat atspindi politinę ir socialinę regiono istoriją.

Šiuo metu liuteronų maldos namuose nuolatos lankosi 40 tikinčiųjų, sekmadieninėje mokykloje lankosi 28 vaikai. Beje, Montbéliard šventovę lankė ir liuteroniškos Peugeot šeimos, kilusios iš Sochaux miestelio, nariai. Su šia šeima yra susijęs milžiniškas industrijos tinklas ir „Peugeot“ automobiliai, kurių didžiulė gamykla tebeveikia būtent Montbéliard prieigose esančiame Sochaux miestelyje.

Septintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Montbéliard liuteronų šventovė buvo įtraukta į Prancūzijos kultūrinio paveldo sąrašą.

Vatikano radijas