Šeštadienį prasidėjo Hanukos šventė

Versija spausdinimui

Šį šeštadienį, gruodžio 16 dieną, judaizmo išpažinėjai pradėjo švęsti Hanukos šventę, kuria prisimenama žydų tautos kova už savo tikėjimą ir pagonių išniekintos Jeruzalės šventyklos pašventinimas 165 metais prieš Kristų.

Tuo metu, dar prieš Palestinos prijungimą prie Romos imperijos, žydų tautai teko gintis nuo heleniškos kultūros antplūdžio ir nuo graikiškos pagonybės. Tuometinis Sirijos valdovas Antiochas IV Epifanas 168 metais prieš Kristų užėmęs Jeruzalės miestą, garsiąją Jeruzalės šventyklą – judaizmo religinio gyvenimo centrą ir žydų tautos tapatybės simbolį, pavertė pagoniška Dzeuso šventykla. Žydai buvo verčiami garbinti pagoniškus dievus, o atsisakantiems buvo grasinama mirtimi.

Pagonių savivalei pasipriešino Judo Makabiejaus vadovaujami sukilėliai. Prie jų būrio greit prisijungė daug heleniškos priespaudos negalinčių pakelti pamaldžių žydų ir jiems pavyko nugalėti pagonis ir laikinai atkurti Izraelio savarankiškumą. Vos įžengę Jeruzalę, Judo Makabiejaus kariai pirmiausia išmetė graikiškus stabus iš Jeruzalės šventyklos ir uždegė menorą. Įvyko stebuklas – menora degė ištisas aštuonias dienas, nors nebuvo papildoma aliejaus.

Tam įvykiui atminti ilgainiui pradėta švęsti Hanukos šventę, kuri irgi trunka aštuonias dienas, o jos pagrindinis elementas yra septynšakio žibinto arba žvakidės šviesa.

Vatikano radijas

raktiniai žodžiai: