Taivano katalikai minės evangelizavimo pradžios 150 metų sukaktį

Versija spausdinimui

Taivano vyskupai nusprendė drauge su ateinančiais metais prasidėsiančiais šv. Pauliaus jubiliejiniais metais drauge švęsti ir salos evangelizavimo 150 metų jubiliejų.

Kaip žinoma, apie skelbiamus jubiliejinius apaštalo šv. Pauliaus metus popiežius Benediktas XVI oficialiai pranešė šiemet Romos Šv. Pauliaus bazilikoje vadovaudamas apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės pirmiesiems Mišparams. Tautų apaštalo Pauliaus jubiliejus bus švenčiamas nuo ateinančių, 2008 metų birželio 29 dienos iki 2009-ųjų birželio 29 dienos.

Pastarosiomis dienomis susirinkę į posėdį, Taivano vyskupai nusprendė šv. Pauliaus jubiliejų priderinti prie 2009 metais sukaksiančių Taivano evangelizavimo pradžios 150 metų sukakties minėjimų. Taivano katalikai, drauge su visa Bažnyčia, ateinančių metų Petro ir Pauliaus iškilmės dieną pradės švęsti Pauliaus jubiliejinius metus, kurie bus kratu ir pasirengimo laikotarpis šalies evangelizavimo jubiliejui. 2009 metų birželio 29-ąją, užbaigdama Pauliaus metus, Taivano Bažnyčia minės savo veiklos 150-ąsias metines.

Taivane, kurio oficialus pavadinimas – Kinijos Respublika, šiuo metu gyvena šiek tiek daugiau negu 300 tūkstančių katalikų, kurie sudaro mažiau negu pusantro procento visų gyventojų. Skirtingai negu komunistų valdomoje kontinentinėje Kinijoje, Taivane katalikams garantuota visiška tikėjimo laisvė.

Vatikano radijas