Valdiečių ir metodistų Bažnyčių sąjungos sinodas: ekumenizmas, pasaulietiškumas ir mirties bausmė

Versija spausdinimui

Pačioje rugpjūčio pabaigoje Italijos šiaurėje, Piemonto regione, baigėsi Valdiečių ir metodistų Bažnyčių sąjungos sinodas.

Valdiečių judėjimas prasidėjo dar XII amžiaus antroje pusėje. Jo pradininkas buvo šiek tiek anksčiau už šv. Pranciškų gimęs pirklys iš Liono, Prancūzijoje, vardu Pierre Valdo.

Metodistų judėjimas gimė XVIII amžiaus Anglijoje, o vėliau išplito po kitas šalis ir po kitus kontinentus.

Po II Pasaulinio karo valdiečiai ir metodistai Italijoje suartėjo ir 1979 oficialiai susijungė į vieną konfesinę bendruomenę, kuri save suvokia kaip vieną iš protestantiškosios Reformos pasekmėje gimusių Bažnyčių. Jai priklauso apie 30 000 tikinčiųjų. Beveik visi jie gyvena Italijos šiaurinėje dalyje.

Prieš kelias dienas pasibaigusiame Valdiečių ir metodistų Bažnyčių sąjungos sinode buvo aptartos kelios klausimų grupės, kurių temos buvo pasaulietiškumas, ekumenizmas ir mirties bausmė. Sinode dalyvavo virš 200 dalyvių, tačiau balso teisę turėjo 180.

Mirties bausmės klausimais Sinodas išreiškė poziciją, jog ją reikia sustabdyti visame pasaulyje ir pakvietė savo Bažnyčių narius prisidėti prie kovos, kai tik gali, prieš mirties bausmę.

Labiau kontraversiški buvo klausimai dėl pasaulietiškumo valstybėje ir dėl ekumenizmo. Šiose srityse Valdiečių ir metodistų bažnyčios katalikų Bažnyčią vertina kaip tradicinę savo oponentę.

Ypač aštriai buvo kritikuojamas neseniai Tikėjimo mokymo kongregacijos paskelbtas dokumentas apie kai kuriuos doktriną apie Bažnyčią liečiančius klausimus. Jame buvo išreikšta nuomonė, kad katalikų Bažnyčia savo doktrinos ir struktūros elementais labiausiai identifikuojasi su Kristaus Bažnyčia. Kristaus Bažnyčiai priklauso ir kitų konfesijų krikščionys, tačiau, Tikėjimo mokymo kongregacijos nuomone, jos turi mažiau elementų, kuriais susisieja su Kristaus Bažnyčia.

Yra ir kitų nesutarimų, antai, pozicijų skirtumas įvairiais bioetikos klausimais. Valdiečių ir metodistų Bažnyčių sąjunga yra linkusi paremti poziciją, pasak kurios eutanazija ar abortas turėtų būti įteisinti, žmogaus embrionas nėra laikomas „žmogiška būtybe“, kurią reikia saugoti nuo pat pradžios. Vis dėlto, nepaisant negatyvių nuomonių, sinodas deklaravo, kad „nesutikti“ su katalikų Bažnyčios mokymu nereiškia „dezertyruoti“ iš ekumeninio judėjimo ir išreiškė valią toliau jame dalyvauti.

Diskusija apie pasaulietiškumą ir pasaulietišką valstybę yra kita nesutarimo sfera tarp katalikų Bažnyčios bei Valdiečių ir metodistų Bažnyčių sąjungos.

Valdiečių ir metodistų Bažnyčių sąjungos sinode stebėtojų teisėmis dalyvavo ir katalikų Bažnyčios atstovai, kurie perdavė Italijos vyskupų konferencijos sveikinimus, kaip ir vietos vyskupas.

Vatikano radijas