Vienuoliktojo Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios išeivijoje Sinodo rezoliucija

Versija spausdinimui

„Dėl prisijungimo prie Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios“

Susirinkę Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Išeivijoje (LELBI) vienuoliktajame Sinode parapijų atstovai ir dvasininkai priėjo išvados:

  • Kadangi 1946 metų lapkričio 9-10 dienomis Lebenstedte, Vokietijoje, sušaukto sinodo metu įkurtos Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Išeivijoje pagrindinis tikslas buvo išsaugoti lietuvių evangelikų bažnytinių tradicijų tęstinumą ir, Lietuvai esant okupuotai, atstovauti jiems tremties sąlygomis už Lietuvos ribų;
  • Kadangi, nuo 1990 m. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, atsinaujino Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčia (LELB), kuri nevaržomai galėjo vystyti veiklą skelbiant Kristaus Išganymo Evangeliją;
  • Kadangi, Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčia Išeivijoje jau atliko savo pirminę užduotį;
  • Kadangi, Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Išeivijoje parapijos, esančios įvairiuose kraštuose, savarankiškai ir tiesiogiai bendrauja ir bendradarbiauja su motinine Bažnyčia Lietuvoje;

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia vėl gali savarankiškai tvarkytis savo gyvenimą, o bendradarbiavimui tarp LELBI ir LELB nėra jokių teologinių, politinių bei teisinių kliūčių, LELBI sinodas nutaria:

„Prisijungti prie Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios ir toliau tęsti savo misiją vienybėje su LELB. Nuo šiol parapijos, parapijiniai vienetai bei dvasininkai savarankiškai ieškos priimtinų būdų jungtis prie LELB, idant iki 2008 metų LELB eilinio Sinodo šis prisijungimo procesas būtų baigtas.“