Evangelikus reformatus Lietuvoje taikys liuteronų vyskupas

Versija spausdinimui

Teisingumo ministerijoje įvyko ministro susitikimas su tradicinių Lietuvoje protestantiškų bendrijų – evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų atstovais.  Buvo aptarta religinė situacija Lietuvoje, protestantiškų bendruomenių bendravimo su valstybės institucijomis klausimai. Tačiau bene svarbiausia pokalbio tema tapo Lietuvos evangelikų reformatų nesutarimai.

Evangelikų reformatų bažnyčiai Lietuvoje nuo 2002 m. pabaigos atstovauja dvi religinės bendrijos: Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas. Valstybė šiuo metu pripažįsta šias dvi evangelikų reformatų religines bendrijas, tačiau tarp minėtų religinių bendrijų bei jas palaikančių asmenų esama nemažai nesutarimų.

Susitikime Teisingumo ministerijoje dalyvavo kunigas Rimas Mikalauskas – Lietuvos evangelikų Reformatų Bažnyčios – Unitas Lithuaniae – Sinodo vadovas, Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Deja, į susitikimą neatvyko kunigas Algimantas Kvedaravičius – Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios vadovas.  A. Kvedaravičius labai kritiškai vertina tai, jog Teisingumo ministerija neprieštaravo, kad būtų įregistruota R. Mikalausko vadovaujama bendrija, ir yra įsitikinęs, jog Unitas Lithuaniae negali būti traktuojama kaip evangelikų reformatų tradicijos Lietuvoje tęsėja.

Beje, Teisingumo ministerijos specialistai jau ne kartą bandė sukviesti abi ginčo puses prie derybų stalo, siekdama, nepažeidžiant Lietuvos Konstitucijoje įtvirtinto valstybės ir bažnyčios atskirumo principo, sudaryti galimybes bendrijoms rasti bendrą kalbą.  Tačiau tokios pastangos kol kas bevaisės.

Susitikimo Teisingumo ministerijoje metu buvo aptartos šalių pozicijos susidariusios esamoje situacijoje, svarstomi galimo ginčo sprendimo variantai ir tolimesni veiksmai, kunigui Algimantui Kvedaravičiui atsisakant sėsti prie derybų stalo. Teisingumo ministras Petras Baguška pasiūlė evangelikų liuteronų vyskupui Mindaugui Sabučiui tapti tarpininku ir artimiausiu metu suorganizuoti susitikimą, kuriame dalyvautų abi pusės: Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios atstovas ir Lietuvos evangelikų Reformatų Bažnyčios – Unitas Lithuaniae – Sinodo atstovas. Liuteronai teologiškai bei istoriškai laikomi artimiausia reformatams religine bendruomene Lietuvoje ir jų tarpininkavimas galėtų būti vaisingas. Kita vertus, tenka pripažinti, kad priešprieša tarp dviejų evangelikų reformatų bendrijų Lietuvoje labai didžiulė.

Bernardinai.lt

raktiniai žodžiai: