Išleista knyga apie religinę įvairovę Lietuvoje anglų kalba

Versija spausdinimui

Gerai žinoma akademinių knygų leidykla Ashgate ką tik išleido knygą Religinė įvairovė posovietinėje visuomenėje, kurioje aptariama posovietinė Lietuvos religinė panorama. Knygoje – 9 autorių darbai, knygą sudarė ir redagavo Milda Ališauskienė ir Ingo W. Schröderis.

Religious diversity in Post-Soviet SocietyPasibaigus sovietinėms represijoms prieš religiją buvusiose socialistinėse šalyse vyko du svarbūs procesai:

istoriškai dominavusios bažnyčios siekė iš naujo įtvirtinti savo pozicijas visuomenėje, o tuo pačiu metu visuomenėje plito religinės grupės ir idėjos iš viso pasaulio. Šie procesai atneša religinių bendruomenių ir individualių religinių nuostatų pliuralizmą. Religinė įvairovė posovietinėje visuomenėje pristato pirmąjį etnografijų rinkinį apie naująją religinę įvairovę Lietuvoje, šalyje, kur ilgą laiką dominavo katalikų bažnyčia. Autoriai atskleidžia, kaip įvairovė įsivyravo pačioje katalikų bažnyčioje ir kaip kitos religijos (charizminis protestantizmas, baltų pagonybė, rytų religijos ir kitos alternatyvaus dvasingumo formos) randa savo vietą Lietuvos religinėje panoramoje.

Knygos įvadą ir apibendrinimus parašė Milda Ališauskienė ir Ingo W. Schröderis. Knygą sudaro šie straipsniai:

  • Katalikų daugumos visuomenės ir religinė hegemonija: sampratos ir palyginimai, Ingo W. Schröderis; 
  • Religijos istorija Lietuvoje nuo 19-ojo amžiaus, Arūnas Streikus;
  • „Mes čia visi kaip tremtyje“: mirties, sielos ir gyvenimo po mirties sampratos Lietuvos kaime, Lina Pranaityte-Wergin;
  • Neapčiuopiamas religinis laukas Lietuvoje, Ingo W. Schröderis;
  • Nuo konfrontacijos iki susitaikymo: apie sinkretinį katalikų ir evangelikų charizmininkų suartėjimą Lietuvoje, Gediminas Lankauskas;
  • Romuva žiūri į Rytus: įkvėpimas iš Indijos Lietuvos pagonybėje, Michael F. Strmiska;
  • Naujojo amžiaus terpė Lietuvoje: populiarioji katalikybė ar religinė alternatyva?, Milda Ališauskienė;
  • Musulmonai katalikiškoje Lietuvoje: skirtingos strategijos tvarkantis su marginalumu, Egdūnas Račius;
  • Neo-Budistinis Baltojo lotoso judėjimas ieško legitimumo, Donatas Glodenis.

Apie redaktorius: dr. Milda Ališauskienė yra Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedros lektorė, Vilniaus Universiteto Orientalistikos centro mokslininkė stažuotoja. Habil. dr. Ingo Schröderis yra Vytauto Didžiojo universiteto Socialinės antropoloijos centro mokslo darbuotojas, profesorius.

Lietuvoje knyga nebus platinama, ją galima įsigyti tiesiogiai iš Ashgate arba iš kitų internetinių knygynų.