Katalikų bažnyčios vyskupai išplatino laišką dėl okultizmo plitimo Lietuvoje

Versija spausdinimui

Šiandien 12 val. Lietuvos vyskupų konferencijoje buvo surengta spaudos konferencija kurioje buvo pristatytas Lietuvos vyskupų laiškas apie okultizmo plitimą. Laiško pristatyme dalyvavo LVK Pirmininkas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, LVK Generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, br. Arūnas Peškaitis.

Siūlome susipažinti su LVK parengta minėto kreipimosi santrauka. Visas vyskupų kreipimosi tekstas yra publikuotas www.bernardinai.lt

LIETUVOS VYSKUPŲ LAIŠKO DĖL OKULTIZMO PLITIMO (2005 05 19) SANTRAUKA

Laiške, adresuotame tikintiesiems ir visiems geros valios žmonėms, vyskupai konstatuoja, kad Lietuvoje gausėja būrimo salonų, parapsichologų kabinetų, šamanų kursų, propaguojamos įvairios okultinės praktikos. Ezoteriniai kultai bei gydymai, su „dvasiniais mokslais“ susieti kovos menai, „vidinės energijos“, likimo „reguliavimai“ kelia susirūpinimą keliais aspektais. Jie ardo bendruomenės vertybinius pagrindus, pakerta pasitikėjimą žmogiška patirtimi bei sveiku protu, yra iš esmės nesuderinami su katalikišku tikėjimu. Deja, okultizmas įgyja vis aukštesnį visuomeninį statusą.

Vyskupai pripažįsta, kad yra nemažai katalikų, kurie naudojasi burtininkų paslaugomis ir seka okultiniais mokymais. Laiške kviečiama apmąstyti, ką apie netikrus pranašus ir stebukladarius byloja Šventasis Raštas, ir trumpai išdėstomas Bažnyčios mokymas šiuo klausimu. Perspėjama, kad domėjimasis tamsiųjų jėgų veikimu yra didžiai pavojingas, kad tiek antgamtinių galių prisiskyrimas sau, tiek lengvatikystė, naudojimasis magų „paslaugomis“ yra sunki nuodėmė. Net tuomet, kai magija, horoskopais, amuletais ar feng šui užsiimama vien dėl pramogos, žmogui kyla rimtas pavojus, nes tie dalykai tampa artimi, svarbūs, įsitvirtina ir sieloje, ir pasąmonėje.

Laiške teigiama, kad dabartinė situacija yra tikras iššūkis sąmoningiems krikščionims. Drauge argumentuojama, kad prietarai, burtai, magija yra rimta visos visuomenės problema. Žlugdydamas asmens iniciatyvą, pasitikėjimą savimi, orumą ir atsakomybę, nutraukdamas socialinio solidarumo saitus okultizmas kelia grėsmę aiškiais principais ir tarpusavio pasitikėjimu pagrįstam žmonių bendrabūviui. Elementariais nurodymais, ką kurią dieną daryti ir ko nedaryti, magai ima kontroliuoti asmenį, kuris nė pats nepajunta, kaip atsisako savarankiškų sprendimų ir virsta žaisliuku savanaudžių, o gal piktavalių rankose. Ypač rimtą pavojų dvasiniam asmens integralumui kelia dalyvavimas iš Rusijos atvykstančių šamanų ritualuose.

Vyskupai apgailestauja, kad astrologus, būrėjus, ekstrasensus propaguoja žiniasklaida, visuomenės įžymybės, kad raganos ir žiniuonys pristatomi kaip ekspertai. Atkreipiamas dėmesys, kad daugelis žurnalų ir mažiausiai penkios lietuviškų televizijos programų laidos nuolat populiarina okultines bei magines praktikas, nevaržomai skelbiama pranašautojų ir ekstrasensų reklama. Valstybinės institucijos kviečiamos imtis adekvačių priemonių, kad piliečiai, ypač nepilnamečiai, būtų apsaugoti nuo žalingos okultinių praktikų propagandos, o licencijuojamos medicinos ir psichoterapijos paslaugos – aiškiai atskirtos nuo magų veiklos. Atkreipiamas dėmesys į atvejus, kai okultistai prisidengia mokslo institucijų iškabomis, kai spiritizmas, astrologija, magija įtraukia moksleivius.

Laiško pabaigoje reiškiama viltis, kad geravaliai ir išmintingi žmonės įveiks grėsmingą okultizmo suvešėjimą, apsaugos Lietuvą nuo dar didesnio blogio įsiveržimo.

raktiniai žodžiai: