Lietuvos gyventojai pagal tikybą 2001 m.

Versija spausdinimui

Žemiau pateikiame lentelę su 2001 m. gyventojų surašymo metu užfiksuotais duomenimis apie Lietuvos gyventojų pasiskirstymą pagal religiją.

Su 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis apie gyventojų tikybas galite susipažinti čia.

Tikyba Gyventojų sk. Gyventojų sk. procentais
Iš viso 3483972 100%
Romos katalikų 2752447  79%
Stačiatikių (ortodoksų) 141821  4,07%
Sentikių 27073  0,78%
Evangelikų liuteronų 19637  0,56%
Evangelikų reformatų 7082  0,2%
Jehovos liudytojų 3512  0,1%
Musulmonų sunitų 2860  0,08%
Visos (pilnos) evangelijos Bažnyčios 2207  0,06%
Sekmininkų 1307  0,04%
Judėjų 1272  0,04%
Baltų tikėjimo 1270  0,04%
Baptistų (ir laisvųjų bažnyčių) 1249  0,04%
Septintos dienos adventistų 547  0,02%
Naujosios apaštalų Bažnyčios 436  0,01%
Budistų 408  0,01%
Graikų apeigų katalikų (unitų) 364  0,01%
Krišnos sąmonės judėjimo 265  0,01%
Karaimų 258  0,01%
Metodistų 211  0,01%
Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios (mormonų) 197  < 0,01%
Šri Satja Sai Babos organizacijos 107 < 0,01%
Nedenominacinės krikščioniškos Bažnyčios 75 < 0,01%
Kristaus bažnyčios 52 < 0,01%
Bahajų 31 < 0,01%
Armėnų Apaštališkosios Bažnyčios 30 < 0,01%
Scientologijos bažnyčios (scientologija) 15 0,01%
Ošo meditacijos centrų 12 0,01%
Suvienijimo Bažnyčios 4 0,01%
Nurodė evangelikas, protestantas 660 0,02% 
Nurodė krikščionis 275 0,01%
Kitų tikybų 515 0,01%
Netikintis 239 0,01%
Nė vienai 331087 9,50%
Nenurodė 186447 5,35%

Šaltinis: www.std.lt

 

raktiniai žodžiai: