Magija ir magijos paslaugos: NRTIC konsultacijų „Sąmoningas pasirinkimas“ analizė

Spausdinimo versija

NRTIC specialistų 2005 m. atlikta projekto „Sąmoningas pasirinkimas“ medžiagos analizė, siekiant išskirti interesantų atsiliepimus apie magiją ir magijos paslaugas. Analizė yra pateikta Komisijai valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ir dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti.

raktiniai žodžiai: