Pasirodė dar penki lankstinukai apie naujuosius religinius ir dvasinius judėjimus

Versija spausdinimui

NRTIC lankstinukaiVykdydama projektą „Sąmoningas pasirinkimas“ NRTIC parengė ir išleido naują seriją lankstinukų apie naujuosius religinius ir dvasinius judėjimus. Šį kartą išleistas specialus lankstinukas apie tai, ką daryti, jei Jūsų artimasis įsitraukia į „sektą“, o taip pat keturi lankstinukai apie naujas religines ir dvasines grupes: Romos katalikų Bažnyčios atplaišą Pijaus X kunigų broliją, jau gerą dešimtmetį Lietuvoje veikiančią Naująją apaštalų Bažnyčią, Parapsichologijos akademiją, Visariono judėjimą (Paskutiniojo Testamento Bažnyčią).

NRTIC siekia skleisti objektyvią ir patikimą informaciją apie naujuosius religinius judėjimus Lietuvos visuomenėje.

Šie lankstinukai neseniai buvo paskelbti NRTIC žiniatinklio svetainėje.

Šiuos lankstinukus ketinama platinti per NRTIC rengiamus seminarus, konsultacijas „Sąmoningas pasirinkimas“. Tikimasi jais aprūpinti ir vidurinių mokyklų pedagogus, psichologus bei socialinius darbuotojus, policijos pareigūnus.

Lankstinukus galima laisvai atsisiųsti iš NRTIC svetainės, kopijuoti ir platinti. NRTIC tikisi, kad ateityje galės išleisti ir paskelbti informaciją ir apie kitus naujuosius religinius judėjimus Lietuvoje.

Penki lankstinukai apie naujuosius judėjimus buvo išleisti Vilniaus m. savivaldybės Sveikatos ir socialinės apsaugos departamentui parėmus bendru 5000 egz. tiražu. Pernai buvo išleisti penki, užpernai - keturi lankstinukai apie naujuosius religinius judėjimus, kuriuos taip pat galima gauti iš NRTIC arba parsisiųsti iš NRTIC žiniatinklio svetainės.

raktiniai žodžiai: