Seimo užsienio reikalų komitetas nesutinka su Žmogaus Teisių Teismo sprendimu dėl kryžių mokyklose

Versija spausdinimui

Sausio 13 d. Seimo Užsienio reikalų komitetas priėmė pareiškimą, kuriuo siekiama padėti Italijai skųsti Europos Žmogaus teisių teismo neseniai priimtą sprendimą dėl kryžiaus simbolio valstybinėse mokyklose. Europos Žmogaus Teisių Teismas, spręsdamas bylą prieš Italiją konstatavo, kad privalomas tam tikros religijos simbolio naudojimas viešųjų įstaigų patalpose, o ypač mokyklų klasėse, pažeidžia tėvų teises auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus.

„Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komitetas priimtame dokumente išreiškė apgailestavimą dėl tokio Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo. Komitetas pabrėžė, kad tiek individas, tiek bendruomenė turi teisę išreikšti savo religinę bei kultūrinę tapatybę, neapsiribojančia privataus gyvenimo sritimi. Komitetas taip pat išsakė nuomonę, kad kryžiaus naudojimas viešojoje erdvėje nepažeidžia laisvo religijos pasirinkimo ir išpažinimo laisvės, nes pats savaime neverčia išpažinti konkrečios religijos. Komiteto rezoliucijoje taip pat pabrėžiama, kad istoriškai kryžiaus simbolis yra neatsiejama visos Europos krikščioniškosios humanistinės tradicijos dalis, kuri savaime nekenkia netikintiems ar nekrikščionims ir nevaržo mokinių bei jų tėvų religijos ir įsitikinimų pasirinkimo ir jų raiškos laisvės.

Komitetas taip pat išsakė nuomonę, kad minėtasis Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas suteikia privilegiją tiems, kurie nenori religinės kultūros simbolių viešose institucijose, nepagrįstai iškeldamas jų teises ir varžydamas kiekvienos valstybės nuožiūros laisvę reglamentuoti sąžinės ir religijos klausimus atsižvelgiant į jos individualų kultūrinį, istorinį ir religinį kontekstą.

Komitetas pareiškė, kad baiminasi, jog toks teismo sprendimas gali reikšti ketinimus išstumti religinę dimensiją iš viešojo gyvenimo erdvės bei sąlygoja tikinčiųjų teisių varžymą.

Po ilgų diskusijų už atitinkamo pareiškimo priėmimą trečiadienį balsavo 6, o tam nepritarė 4 komiteto nariai. Komitetas be kita ko pareiškė, jog pritaria Užsienio reikalų ministerijos nuomonei, kad Lietuvai būtų tikslinga įstoti į šią bylą trečiąja šalimi.

Pasak posėdyje dalyvavusio užsienio reikalų viceministro Šarūno Adomavičiaus, politinės Lietuvos paramos šioje byloje paprašė Italijos užsienio reikalų ministras Franco Frattini (Frankas Fratinis), o Vatikano atstovas paprašė Lietuvos įsitraukti trečiąja šalimi.

„Lietuvos pozicija, palaikanti Italiją, yra labai svarbi. Užsienio reikalų ministerijos nuomone, kryžiaus naudojimas nepažeidžia religijos laisvės“, - posėdyje sakė Š.Adomavičius, pažymėjęs, kad įsigaliojęs toks draudimas gali sukelti neigiamas pasekmes.

Komitete aptariant šį klausimą buvo abejojama, ar komitetui dera išreikšti paramą svarstant su religija susijusį klausimą, nes pagal Konstituciją Lietuva yra pasaulietinė valstybė. Tuo tarpu kiti teigė, suverenumo valstybės gali ginti ir puoselėti savo kultūrą bei tapatybę.

Parengta pagal www.lrs.lt ir www.bernardinai.lt pateiktą informaciją.

raktiniai žodžiai: