Sektų veiklos prevencija - naujas valstybės jaunimo politikos prioritetas

Versija spausdinimui

Balandžio pradžioje Valstybinė jaunimo reikalų taryba (toliau - VJRT) paskelbė jaunimo projektų konkurso rezultatus.

NRTIC taip pat buvo pateikęs paraišką projektui „Jaunimas ir sąmoningas religinis pasirinkimas“ pagal vieną iš VJRT siūlytų temų: „Jaunimo dalyvavimas kuriant žinių visuomenę“ konkurse.

NRTIC siūlė per Religija.lt svetainę plėsti jaunimo švietimą religijos ir naujųjų religinių judėjimų veiklos srityse, skatinti jaunimą aktyviai domėtis naujaisiais religiniais judėjimais, kad juos pasiekianti informacija nebūtų vienpusė. Paprastai apie šiuos kontroversiškus judėjimus išgirstama tik iš jų pačių lūpų arba iš kovojančių su „sektomis“ lūpų. Esant tokiai situacijai atsiranda nemažas potencialas dezorientacijai.

NRTIC parengtas projektas būtų skatinęs gilesnį ir įvairiapusišką jaunimo informavimą apie naujuosius judėjimus. Į projekto vykdymą buvo planuojama įtraukti jaunimą iš aukštųjų mokyklų, kurie Religija.lt pokalbių svetainėse konsultuotų savo bendraamžius. Šiuo projektu būtų siekiama, kaip ir visa kita NRTIC veikla, skatinti „Sąmoningą pasirinkimą“ religijos srityje.

Deja, projektas negavo finansavimo. Kaip ir dar 43 kiti projektai šioje kategorijoje (finansavimą gavo tik 7 projektai). Be abejo, lėšos skirtos programoms yra ribotos.

Tačiau gilesnis žvilgsnis į tai, kokie projektai gavo finansavimą iš VJRT, mus privertė kelti klausimus dėl Valstybės politikos religinių mažumų atžvilgiu bei jaunimo politikos prioritetų.

Neskaitant ypatingos  „Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo“ projektų kategorijos, kurioje paraiškas teikė tik du pareiškėjai, didžiausią finansavimą iš VJRT šiais metais gavo asociacijos „Lietuvos blaivybės fondas“ parengtas projektas „Sektų prevencijos programa jaunimui“ - 28 tūkst. litų. Projektas buvo pateiktas „Jaunimo narkomanijos ir kitų priklausomybės formų, nusikalstamumo ir psichologinių krizių (savižudybių) prevencijos“ programos rėmuose.

Religija.lt nusprendė pasidomėti, kokie šio projekto tikslai ir uždaviniai, kas šio projekto vykdytojai. Paaiškėjo, jog projektą kartu su asociacija „Lietuvos blaivybės fondas“ vykdys neseniai įkurtas „Kultų prevencijos biuras“. Pagrindinis šio projekto tikslas - apsaugoti paauglių ir jaunimo psichikos sveikatą nuo sektų žalingos įtakos, ugdyti gebėjimą jas atpažinti ir priešintis jų destruktyviai veiklai, apginti pagrindines laisves ir žmogaus teises. Tačiau religija.lt kūrėjams paprašius plačiau pakomentuoti, kaip projekto vykdytojai ketina siekti projekto tikslų bei kokius sau kelia uždavinius, projekto vykdytojai atsisakė duoti interviu.

Ką gi laiko „sekta“ šio projekto vykdytojai? Sekta yra uždara, atsiskyrusi nuo visuomenės ir gyvenanti pagal savo taisykles grupė, pasižyminti totalitariniais bruožais, destruktyvia veikla asmenybės ir visuomenės atžvilgiu. „Sektos“ apibrėžimas yra skolinamas iš Prancūzijoje veikiančios organizacijos „Šeimos ir asmenų apsaugos nuo naikiniančios sektų įtakos asociacijos“.

Viename iš šios organizacijos leidinių „sekta“ apibūdinama kaip organizacija, kuri manipuliuoja žmogaus sąmone, naudoja psichinę prievartą, griauna žmogaus asmenybę, griauna šeimą, visuomenę, o jos veiklos esmė - sukčiavimas. Kokios religinės organizacijos laikomos „sektomis“ Prancūzijoje? Be aiškių „kandidatų“, tokių, kaip Scientologijos bažnyčia, į sektų sąrašą patenka ir tokios organizacijos, kaip Mormonų, Jehovos liudytojų, netgi - Septintosios dienos adventistų, Naujųjų apaštalų bažnyčios.

Išties, atrodytų, kad valstybinė institucija Valstybinė jaunimo reikalų taryba ėmėsi finansuoti projektą, nukreiptą prieš nemažą dalį Lietuvoje įregistruotų, pasaulyje pakankamai nuosaikiai vertinamų religinių bendruomenių. Reikia tikėtis, jog išmintis nugalės ir susidariusioje painioje situacijoje, kai valstybinė institucija finansuoja projektą kvestionuojantį Lietuvos valstybės politiką religijos srityje. Iš kitos pusės belieka tikėtis, jog projekto vykdytojai parodys gerą valią ir išmintį, ir neleis Lietuvos visuomenėje įsivyrauti ksenofobinėms nuotaikoms.

Religija.lt redakcija