Straipsnių konkursas apie religijas – dalyvaukite!

Versija spausdinimui

Tęsiasi kūrybinis rašinių konkursas „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje“, kurį organizuoja Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras kartu su partneriais - Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionaline žurnalistų kūrėjų asociacija. Atkreipiame kolegų dėmesį, kad konkursui galima pateikti ne tik nuo 2020 metų Lietuvos žiniasklaidoje pasirodžiusius straipsnius, bet ir dar nepublikuotus, paruošus spaudai, žurnalistų asmenine iniciatyva sukurtas publikacijas. Iki pratęsto konkurso pabaigos – birželio 20 d. (imtinai) liko visai nedaug – paskubėkite, nes laukia ne tik diplomai, bet ir piniginiai prizai!

Kviečiame pateikti darbus el. paštu: straipsniukonkursas@gmail.com arba paštu: Lietuvos žurnalistų sąjungai (Jogailos 11, LT – 01116, Vilnius). Siunčiant nurodyti: konkursui „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje“.  Darbus vertins sudaryta žurnalistų kūrėjų komisija: Aurelija Arlauskienė, Ginas Dabašinskas ir Gerimantas Statinis.

Su konkurso „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje“ nuostatais išsamiau galima susipažinti interneto svetainėse: https://religija.lt/ , www.lzs.lt.

Naujųjų religijų informavimo ir tyrimų centras kartu su LŽS ir NŽKA vykdo projektą „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje: įveikiant stigmatizaciją ir netoleranciją“, finansuojamą per Aktyvių piliečių fondą pagal EEE finansinį mechanizmą (www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org).

Šiemet jau įvyko nuotoliniai mokymai Klaipėdos ir Kauno žurnalistams apie religijų ir tikėjimų įvairovę, jų teisinę padėtį, atspindėjimo žiniasklaidoje problemas ir kita. Gegužę - birželį žurnalistai kviečiami dalyvauti rašinių konkurse.

Kodėl žurnalistams gali būti aktualios šios temos? Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, socialinių mokslų daktarė Milda Ališauskienė teigia, jog, religinės mažumos Lietuvoje yra stigmatizuojamos ir marginalizuojamos, dažniausiai prie to prisideda valstybės teisės aktai ir žiniasklaida.  M.Ališauskienė pabrėžė pagrindinius religinės diskriminacijos veiksnius religinių mažumų požiūriu –  tai Lietuvos teisės aktuose įtvirtintas religinių bendruomenių skirstymas į tradicines ir kitas, žiniasklaidos neigiamas dėmesys bei Romos katalikybės kaip visas visuomenės gyvenimo sritis persmelkiančios sistemos ir kalbėjimo apie religiją pagrindo susiformavimas ir palaikymas. Todėl iš žurnalistų bendruomenės tikimąsi bendradarbiavimo, kad visų sutelktomis pajėgomis viešojoje erdvėje būtų mažiau diskriminacijos apraiškų religinių mažumų atžvilgiu.

raktiniai žodžiai: