religijos mokslai

Simpoziumas Stambule apie išganymą islame ir krikščionybėje

Susipažinkime, kad vieni kitus gerbtume. Šio tikslo siekdamas Stambule darbus pradėjo ketvirtasis islamo ir krikščionybės simpoziumas. Simpoziumo tema – Išganymas islame ir krikščionybėje. Kas keturis metus Turkijoje vykstantį simpoziumą surengė Turkijos vienuoliai kapucinai. Iniciatyvą remia Popiežiškasis arabų studijų institutas Romoje ir Stambule veikiančio Marmaro universiteto islamo teologijos fakultetas.

raktiniai žodžiai: 

Kultūrinė antropologija ir jos reikšmė krikščioniškajai teologijai

Šio teksto intencija - trumpai apžvelgti problemas, iškylančias antropologui, kuris yra dar ir krikščionis. Esė susideda iš dviejų dalių: pirmojoje stengsiuosi atskleisti, koks yra krikščioniškosios teologijos požiūris į antropologiją, antrojoje kalbėsime kuo antropologija gali padėti teologams. Nors „antropologija" apskritai apima taip pat fizinę antropologiją, archeologiją ir lingvistiką, visoms joms būdinga tarpkultūrinė perspektyva, todėl tekste vartosiu bendresnius terminus „antropologija", antropologas", o ne specifiškesnius atitikmenis (archeologas, fizinės antropologijos specialistas, etc. – Z. V).

raktiniai žodžiai: 

Bedievių teologija

Jürgen Moltmann

Visi, kurie tiki ir mąsto apie tai, ką tiki, yra teologai. Visų tikinčiųjų teologija yra bet kurios akademinės teologijos pamatas. Tačiau ar tai reiškia, kad, atkartojant moderniajai Friedricho Schleiermacher’io teologijai jo paties duotą pavadinimą, krikščioniška teologija tėra ne kas kita, o į save nukreipta „tikėjimo doktrina“? Ar tai reiškia, kad tik „tikintieji“ ar „atgimusieji“ gali studijuoti ir suprasti teologiją, o supranta ją todėl, kad jau nuo pat pradžių su ja sutinka?

raktiniai žodžiai: 

Religijos ir globalizacija

Peter Berger

Globalizacija - procesas, kurį skatina itin galingos ekonominės ir technologinės pajėgos. Žinome, jog šis procesas kartu teikia naudos ir reikalauja savos kainos, ne tik materialios, bet ir socialinės. Negaliu čia aptarti visų temos aspekto, kad ir kokie svarbūs jie būtų. Bet yra dar vienas paprastas, tačiau vertas dėmesio faktas: globalizacija reiškia išaugusias žmonių bendravimo galimybes visame pasaulyje. Vis mažiau pastangų reikia, kad galėtume bendrauti su kitu žmogumi.

raktiniai žodžiai: 

Puslapiai