religijos mokslai

Smegenų plovimo mitas ir disciplinuoto religingumo iliuzija

Andrius Navickas

Kiekviena religijų tyrimo sritis turi savo mitologiją, prietarus, savą Bermudo trikampį, kur klimpsta diskusijos, savus stabus. Šie stabai neretai deformuoja dialogą disciplinos viduje, trukdo naujiems ieškojimams ar, paprasčiausiai, nervina. Aišku, ilgainiui prie stabų galima priprasti, tačiau akademiniai svarstymai tuomet neišvengiamai palaipsniui virsta atnašavimu stabams. Taip pat galima rinktis tiesiausią kelią, kaip kad talibai su Budos statulomis, kurios jiems kasdieną liudijo kitokybę, konkuruojančią su nelygstamą Alacho didybe. Stabai, nekreipiant dėmesį į viso pasaulio virkavimus apie jų kultūrinę vertę, buvo išsprogdinti, sunaikinti fiziškai.

Kiekviena religijų tyrimo sritis turi savo mitologiją, prietarus, savą Bermudo trikampį, kur klimpsta diskusijos, savus stabus. Šie stabai neretai deformuoja dialogą disciplinos viduje, trukdo naujiems ieškojimams ar, paprasčiausiai, nervina. Aišku, ilgainiui prie stabų galima priprasti, tačiau akademiniai svarstymai tuomet neišvengiamai palaipsniui virsta atnašavimu stabams. Taip pat galima rinktis tiesiausią kelią, kaip kad talibai su Budos statulomis, kurios jiems kasdieną liudijo kitokybę, konkuruojančią su nelygstamą Alacho didybe. Stabai, nekreipiant dėmesį į viso pasaulio virkavimus apie jų kultūrinę vertę, buvo išsprogdinti, sunaikinti fiziškai.

raktiniai žodžiai: 

Kristaus ir žmogaus samprata antroposofijoje

Jürgen Tibusek

Antroposofija – visas žmogaus gyvenimo sritis aprėpianti pasaulėžiūra. Tačiau išsamus jos pristatymas nėra šio straipsnio tikslas. Apsistosime tik prie to, kas svarbu krikščioniui, būtent ką antroposofija kalba apie Kristų. Greičiausia galimybė susidurti su antroposofija yra Valdorfo pedagogika. Todėl šiame straipsnyje ir kalbėsime pirmiausiai apie Kristaus sampratą bei žmogaus įvaizdį, grindžiantį Valdorfo pedagogiką.

Indoktrinacija: įtikinimo principai „kultuose“

Svetainės lankytojų dėmesiui pateikiame ištrauką iš socialinės psichologijos vadovėlio, aiškinančią įsitraukimo į naujuosius religinius judėjimus (NRJ) dinamiką. Nors ir nepritariame "kulto" ar "sektos" etikečių taikymui NRJ, tačiau manome, kad šis straipsnis bus naudingas bandant geriau suvokti tiek NRJ, tiek ir mus kasdien įtakojančius reiškinius (vert.past.)[1]

Puslapiai