religijų aprašymai

Reformacijos dieną Vilniaus liuteronai ir reformatai šventė drauge

Antrus metus jaunimo iniciatyva Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje Reformacijos dieną vakaro pamaldomis drauge minėjo liuteronai ir reformatai. Šiemet spalio 31 d. šventines pamaldas čia laikė ev. liuteronų kunigas Arvydas Malinauskas iš Kėdainių bei Vilniaus ev. reformatų parapijos dvasininkai kun. Tomas Šernas ir diak. Raimundas Stankevičius. Trijų dvasininkų pamąstymai Reformacijos tema prasmingai papildė vienas kitą.

Puslapiai