religijų aprašymai

Informacinis pranešimas apie 3-iąją Europos ekumeninę asamblėją Sibiu (Rumunija)

Rugsėjo 4–9 dienomis Sibiu mieste (Rumunija), kuris yra ir šių metų Europos kultūros sostinė, vyksta 3-ioji Europos ekumeninė asamblėja. Ją organizuoja Europos Bažnyčių konferencija (KEK), vienijanti 125 stačiatikių, protestantų, anglikonų Bažnyčias ir Europos Vyskupų Konferencijų taryba (CCEE), jungianti 34-ių šalių katalikus. Asamblėjoje, kurios tema “Kristaus šviesa apšviečia visus. Europos atsinaujinimo ir vienybės viltis”, dalyvauja beveik 3 tūkst. delegatų, atstovaujančių faktiškai visus senojo žemyno krikščionis – absoliučią daugumą jo gyventojų. Iš Lietuvos yra atvykusi 9 žmonių delegacija.

Puslapiai