krikščionybė

Mirė Chiara Lubich, Fokoliarų steigėja

Taikos, maldos ir didelio susijaudinimo kupinoje atmosferoje Chiara Lubich šiąnakt, 2008-ųjų kovo 14 dieną, antrą valandą nakties, 88-aisiais gyvenimo metais baigė žemiškąją kelionę savo namuose Rocca di Papa, į kuriuos vakar panorėjo grįžti iš ligoninės Gemelli, rašoma Fokoliarų judėjimo komunikate.

Kardinolo Kasper sveikinimai Ekumeninei Bažnyčių tarybai

Kardinolas Walter Kasper, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, pasiuntė sveikinimo laišką Ekumeninės Bažnyčių tarybos generaliniam sekretoriui Samuel Kobia, per jį pasveikindamas visą Ekumeninę Bažnyčių tarybą su 60 metų gyvavimo sukaktimi.

Neregėto masto antikrikščioniškas smurtas Indijoje per Kalėdas

Indijos krikščionis sukrėtė kelių šimtų induistų ekstremistų sukelta įnirtingo antikrikščioniško smurto banga, nelauktai persiritusi per krašto rytinę valstiją Orisą Kalėdų švenčių dienomis. Indijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Toppo, aplankęs nusiaubtų vietovių bendruomenes, kalbėjo apie žmonių sukeltą religinės neapykantos cunami. Kardinolas aplankė Bubhaneshwar vietovėje gruodžio 24-27 dienomis fundamentalistinės induistų Vishva Hindu Parishad partijos narių nusiaubtas krikščionių bendruomenes.

Naujus Viešpaties metus Lietuvos evangelikai liuteronai pasitiko su nauju giesmynu

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje yra susiklosčiusi tradicija – kiekvienų metų pradžioje, dažniausiai šeštadienį prieš Išminčių, arba Trijų Karalių, šventę, vienoje kurioje parapijoje į iškilmingas įžangines Naujų metų pamaldas susirenka visos Lietuvos liuteronų kunigai bei kiti tikintieji, kad tikėjimo namiškių bendrystėje su giesme, malda ir Dievo žodžio apmąstymu įžengtų į dar vienus Viešpaties metus. 2008-ųjų įžanginėms pamaldoms Konsistorija išrinko Vilniaus evangelikų liuteronų parapiją – vieną seniausių Lietuvoje, savo istoriją skaičiuojančią nuo 1555 m.

Puslapiai