krikščionybė

Šanchajaus katalikų Bažnyčia švęs 400 metų jubiliejų

Šanchajaus vyskupas Aloysius Jin Luxian kalėdiniu pastoraciniu laišku davė pradžią katalikybės Šanchajuje 400 metų jubiliejaus minėjimui. Vyskupas padėkojo visiems misionieriams, pakvietė vyskupijos tikinčiuosius dvasiškai atsinaujinti ir būti Evangelijos skleidėjais savo mieste. Be kita ko vysk. Luxian pakvietė tikinčiuosius dalyvauti maldų už Kinijos Bažnyčia dienoje gegužės 24-ąją.

Arabų spauda apie būsimą islamo atstovų susitikimą su Popiežiumi

Tarptautinis dienraštis arabų kalba „Asharq Al-Awsat“ sausio 3 dienos numeryje rašo apie būsimą popiežiaus Benedikto XVI susitikimą su Islamo religiniais lyderiais, visuomenės ir kultūros atstovais, pasirašiusiais spalio mėnesį paskelbtą atvirą laišką Popiežiui ir krikščionių bendrijų vadovams. Dienraštis primena 138 islamo atstovų laišką ir po jo sekusio susirašinėjimo bei komentarų chronologiją. Primenami palankūs komentarai, kurių iš katalikų Bažnyčios atstovų sulaukė minėtoji iniciatyva. Pasak dienraščio, po teigiamos Popiežiaus reakcijos į islamo atstovų laišką ir kvietimo atvykti į Romą, dabar jau prasidėjo konkretūs pasirengimai. Vasario arba kovo mėnesį į Romą turėtų atvykti keli spalio mėnesį paskelbto atviro laiško signatarai. Su Šv. Sosto atstovais jie turėtų aptarti būsimo tarpreliginio susitikimo programą. Kaip žinoma, atsakydamas į 138 islamo atstovų laišką, Popiežius pasiūlė audiencijoje priimti šios iniciatyvos autorius ir ta pačia proga Romoje surengti platesnio masto renginį, kurio organizavimu galėtų pasirūpinti Popiežiškoji religijų dialogo taryba ir Romoje, prie Popiežiškojo Grigaliaus universiteto veikiantis Islamo ir arabų studijų institutas. Pasak arabų dienraščio, pasiūlymui surengti tarpreliginį susitikimą pritaria vis daugiau islamo religinių vadovų. Spalio mėnesį paskelbtą atvirą laišką pasirašė 138 ulemos (tai yra religiniai vadovai) ir islamiškųjų šalių visuomenės veikėjai. Dabar tame signatarų sąraše, pastebi dienraštis, yra jau 216 parašų.

Patriarchas Baltramiejus apie ekumeninį dialogą su katalikais

Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus I prieš savaitę lankėsi Bulgarijoje. Ta proga jis davė interviu Bulgarijos valstybinei televizijai, kuriame daugiausia dėmesio skirta kaip tik tuo metu paskelbtam Ravenoje spalio mėnesį vykusios katalikų ir ortodoksų teologinio dialogo mišriosios komisijos asamblėjos baigiamajam dokumentui. Dokumentas skelbė, jog Petro įpėdinio primatas yra pagrįstas Bažnyčios tikėjimu, sakramentine prigimtimi ir istorine tradicija bei deklaravo katalikų ir ortodoksų Bažnyčių pasiryžimą tęsti dialogą ir ieškoti visiems priimtinų Petro tarnystės vykdymo formų. Kaip žinoma, Ravenos asamblėjoje nedalyvavo Maskvos patriarchato delegacija, o paskelbus baigiamąjį dokumentą, Rusijos Bažnyčios atstovai pareiškė, jog dėl jo turinio pasisakysią tik atidžiai šį dokumentą išnagrinėję.

Puslapiai