krikščionybė

Ispanijoje pašventinta pirmoji Maskvos ortodoksų patriarchato bažnyčia

Dalyvaujant Kirilui, Smolensko ir Kaliningrado metropolitui ir Ispanijos katalikų ganytojui, Orihuela-Alicante vyskupui Rafael Palmeros Ramos, buvo pašventinta pirmoji Ispanijoje Maskvos ortodoksų patriarchato bažnyčia. Bažnyčią, pastatytą iš Uralo medienos, dengia penki paauksuoti kupolai. Interjerą puošią rusų dailininkų freskos. Pasak katalikų žinių agentūros Zenit cituojamo jėzuito kun. Emilio Benedett, apeigoms vadovavęs metropolitas Kirilas visų pirma paprašė vyskupo Ramos pritarimo palaiminti naująją ortodoksų bažnyčią. Metropolitas pažymėjo Mišių homilijoje, jog cerkvės pastatas turi simbolizuoti tikinčiosios bendruomenės tikėjimą ir meilę Kristui, paremtą rusų ortodoksų Bažnyčios dvasingumo turtais. Jis be to priminė ortodoksų pareigą „darbuotis su mūsų broliai katalikais, be prozelitizmo kėslų, kad būtų galima kartu su jais skleisti krikščioniškąsias vertybes, kurių taip reikia mūsų pasauliui“.

Vatikano radijas

Italijoje įkurta rumunų ortodoksų vyskupija

Rumunijos ortodoksų patriarchatas Italijoje įkūrė rumunų ortodoksų vyskupiją. Apie tai ketvirtadienį pranešė vyskupas Vincenzo Paglia, vidurio Italijos Terni vyskupijos ganytojas ir Italijos Vyskupų Konferencijos ekumenizmo ir dialogo komisijos pirmininkas. Vyskupas sakė, kad jam apie vyskupijos įkūrimą laišku pranešė Rumunijos patriarchas. Pasak vyskupo, žinia apie vyskupijos įkūrimą yra puiki. Svarbu, kad tikinčiųjų bendruomenei būtų suteikiamos sąlygos veikti ir reikštis bei organizuoti ir tvarkyti savo tikinčiųjų religinį gyvenimą, - pareiškė vyskupas Paglia. Anot jo, integravimasis į visuomenę negali būti nesuderinamas su žmonių religine dimensija. Italijos vyskupų žinių agentūros Sir duomenimis, maždaug pusė trijų milijonų 700 tūkstančių Italijoje įsikūrusių svetimtaučių yra krikščionys, o musulmonai sudaro maždaug trečdalį užsieniečių. Tačiau statistiniai duomenys liudija, kad imigrantų krikščionių procentas Italijoje nekito todėl, kad padaugėjo imigrantų ortodoksų. 2006 metais į Italiją atvyko 259 tūkstančiai ortodoksų daugiau nei ankstesniais metais. Todėl imigrantų ortodoksų skaičius, išaugęs iki 918 tūkstančių, pralenkė imigrantus katalikus, kurių yra 685 tūkstančiai.

Vatikano radijas

Reformacijos dieną Vilniaus liuteronai ir reformatai šventė drauge

Antrus metus jaunimo iniciatyva Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje Reformacijos dieną vakaro pamaldomis drauge minėjo liuteronai ir reformatai. Šiemet spalio 31 d. šventines pamaldas čia laikė ev. liuteronų kunigas Arvydas Malinauskas iš Kėdainių bei Vilniaus ev. reformatų parapijos dvasininkai kun. Tomas Šernas ir diak. Raimundas Stankevičius. Trijų dvasininkų pamąstymai Reformacijos tema prasmingai papildė vienas kitą.

Puslapiai