krikščionybė

Penktadienį Bukarešte vyko patriarcho Teoktisto laidotuvės

Penktadienio rytą Bukarešto katedroje vyko pirmadienį, liepos 30-ąją, mirusio Rumunijos ortodoksų Bažnyčios patriarcho Teoktisto laidotuvės. Laidotuvėms vadovavo iš Stambulo atvykęs Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I. Dalyvavo ir katalikų Bažnyčios delegacija – Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Walter Kasperas, Tarybos sekretorius vyskupas Brian Farrell ir Apaštališkasis nuncijus Rumunijoje arkivyskupas Jean – Claude Perriset. Penktadienis Rumunijoje buvo paskelbtas valstybine gedulo diena.

Šveicarijoje posėdžiaus jaunimo delegatai į Trečiąją Europos ekumeninę asamblėją

Penktadienį Šveicarijos Saint Maurice mieste prasideda Europos Bažnyčių konferencijos jaunųjų delegatų į Trečiąją Europos ekumeninę asamblėją susitikimas. Dalyvauja 35 skirtingų konfesijų delegatai iš visos Europos. Susitikimo tikslas - suteikti progą jaunimui pasirengti Trečiosios Europos ekumeninės asamblėjos baigiamiesiems darbams. Jauniems delegatams tai taip pat bus pirmoji tarptautinio ekumeninio susitikimo žemyne patirtis. Trečiosios Europos ekumeninės asamblėjos renginiai prasidėjo prieš trejus metus ir vyko etapais įvairiose žemyno vietovėse, o rugsėjo mėnesį Rumunijos Sibiu mieste įvyks kulminaciniai ir baigiamieji Trečiosios asamblėjos darbai. Šveicarijoje iki pirmadienio vysiančiame jaunimo susitikime bus pristatytos Sibiu Europos ekumeninės asamblėjos baigiamųjų darbų temos: „Kristaus šviesa ir Bažnyčia“, „Kristaus šviesa ir Europa“, „Kristaus šviesa ir Pasaulis“. Jaunieji delegatai taip pat susipažins su Milane balandžio mėnesį vykusio Italijos jaunimo už teisingumą, taiką ir kūrinijos apsaugą antrojo ekumeninio susitikimo baigiamuoju dokumentu.

Vatikano radijas

Egipto ir Etiopijos ortodoksai atšventė susitaikymą

Egipto sostinėje Kaire pasirašytais raštais Koptų ortodoksų Bažnyčia ir Etiopijos ortodoksų Bažnyčia užbaigė kelis dešimtmečius trukusį nesantarvės laikotarpį. Susitaikymo ir vienybės atkūrimo dokumentų pasirašymą globojo Pasaulinė Bažnyčių Taryba. Neseniai vykusioje abiejų bendruomenių atstovų susitaikymo šventėje buvo iškilmingai paskelbta išpažįstamo tikėjimo vienybė, įsipareigojimas bendram liudijimui bei noras pagilinti ir išplėsti bendradarbiavimą. Koptų ir Etiopijos ortodoksų Bažnyčias atkurtos santarvės proga laišku pasveikino Pasaulinės Bažnyčių Tarybos generalinis sekretorius Samuelis Kobia. Jis priminė, jog Rytų ortodoksų Bažnyčių augimas yra giliai įsišaknijęs į Afrikos žemyną nuo pat krikščionybės istorijos pradžios. Pasak S. Kobia, etiopų ir egiptiečių ortodoksų bendruomenių susitaikymas patvirtina, jog autentiškas Bažnyčių susitaikymas yra galimas.

Vatikano radijas

Jungtinių Valstijų vyskupai skatina užbaigti karą Irake

JAV vyskupų konferencijos atstovai paprašė susitikimo su valdančios Respublikonų partijos deputatais Atstovų rūmuose. Ganytojai nori pasitarti dėl būdų, kurie leistų sustabdyti karą Irake. Pranešdama apie vyskupų prašymą, katalikų žinių agentūra Zenit pažymi, jog JAV episkopato atstovai prieš savaitę paprašė panašaus susitikimo su Demokratų partijos kongresmenais katalikais. Savo iniciatyva ganytojai liudija, jog ir Katalikų Bažnyčia nėra abejinga nuolatiniams bandymams vieningu nepartiniu konsensusu paskatinti krašto Kongresą ir prezidento Busho vyriausybę įveikti kliūtis, trukdančias sustabdyti karą Irake. Vyskupų prašymas buvo įteiktas Atstovų rūmų respublikonų lyderiui Johnui Boehneriui JAV vyskupų Tarptautinės politikos komisijos pirmininko, vyskupo Thomas Wenski laiške. Ganytojas laiške pažymėjo, jog katastrofiška yra ne tik Irako, bet ir politikos Vašingtone būklė. Situacija Irake yra nepriimtina ir nepakenčiama taip, kaip ir JAV politikos bei jos atsakingų „patas“. JAV katalikų vyskupų konferencija viliasi paskatinti Kongresą ir administraciją sukurti nepartinę strategiją pereinamajam laikotarpiui, kuris leistų kuo greičiau sustabdyti karą ir išvesti JAV karius iš Irako.

Vatikano radijas

Puslapiai