krikščionybė

Indija: vienas žurnalas visiems krikščionims

Šios idėjos autorius ir įgyvendintojas yra baptistų Bažnyčios narys. Jis pasiūlė visoms Andhra Pradesh valstijoje esančioms krikščioniškoms denominacijoms bendradarbiauti leidžiant vieną žurnalą, kuris išeitų kartą į mėnesį ir būtų tarsi bendras diskusijų ir apsikeitimo nuomonėmis forumas.

Kaip teisingai suprasti popiežiaus Motu Proprio dėl lotyniškosios liturgijos?

Liepos 7 dieną popiežius Benediktas XVI paskelbė Motu proprio, t.y., iš jo paties iniciatyvos kylantį ir visą Bažnyčią saistantį dekretą dėl iki Vatikano II Susirinkimo liturginės reformos buvusios lotyniškosios liturgijos naudojimo. Šis Motu proprio, kuris buvo pavadintas „Summorum Pontificum“ (tai pirmieji teksto lotynų kalba žodžiai), nustatė naujas taisykles kaip galima naudoti ankstesnę už 1970 metų reformą Romos liturgiją.

Vienuoliktojo Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios išeivijoje Sinodo rezoliucija

„Dėl prisijungimo prie Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios“

Susirinkę Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Išeivijoje (LELBI) vienuoliktajame Sinode parapijų atstovai ir dvasininkai priėjo išvados:

Puslapiai