naujasis amžius

Pagrindiniai Valdorfo pedagogikos bruožai

Jan Badewien

Valdorfo pedagogika yra holistinė pedagogika. Ji siekia mokinį auklėti, ugdyti kūno, sielos ir dvasios stiprybę bei gebėjimus. Ji neapsiriboja vien dalykų mokymu kaip kitos mokyklos. Pagal ją žinios mokiniui turi būti perteikiamos ne dalimis, atskirais gabalais, lyg koks pamažu užtaisomas lopinys, bet visos visų dalykų žinios privalo būti teikiamos tik darnoje su mokinio gyvenimu, jo esamu brandos tarpsniu.

Dar vienas mesijas? Lietuviai keliasi į Visarijono komuną Sibire

Andrius Navickas

Prieš porą metų išgirdau mane labai sudominusį pasakojimą apie tai, kad kelios Lietuvos šeimos parduoda visą turtą ir keliasi iš Lietuvos. Tai, kad žmonės palieka gimtą šalį, ieškodami geresnių gyvenimo sąlygų, deja, įprastas reiškinys. Tačiau šeimos, apie kurias rašau, persikėlė gyventi ne į Vakarus, bet į… Sibirą.  Netrukus išsiaiškinau, jog  šeimų, persikėlusių iš Lietuvos į Sibirą, yra jau virš dešimties. Jos ten ieško ne pigesnių gyvenimo sąlygų, bet  išsigelbėjimo. Pasirodo, Sibire gyvuoja kelių tūkstančių įvairiatautė komuna,  kurią draugėn sukvietė žmogus, vadinantis save naujuoju Mesijumi – Visarijonu.

Puslapiai