Teisingumo ministerija įregistravo Laisvųjų krikščionių Bažnyčią

Versija spausdinimui

Vilnius, 2003-12-29. Teisingumo ministerija 2003-12-16 įregistravo naują religinę bendriją – Laisvųjų krikščionių Bažnyčią (toliau – LKB), jungiančią Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio laisvųjų krikščionių bendruomenes. Į šią bendriją greičiausiai įsijungs ir Šilutės bei Šiaulių laisvųjų krikščionių bendruomenės.

Neseniai sukurtoje šios religinės bendrijos svetainėje www.lkb.lt teigiama, kad bendrijos „ištakos yra Laisvųjų krikščionių bažnyčių judėjime. Pirmoji protestantiškos kilmės Laisvųjų krikščionių bažnyčia Lietuvoje buvo įkurta vietos tikinčiųjų iš sovietinio agresyvaus ateizmo laikų pogrindžio 1989 metais Šiauliuose. Įregistruota 1991 metais, ši bendruomenė ir toliau tęsia nepriklausomų evangelinių bendruomenių tradiciją, siekiančią XVI amžiaus reformacinį anabaptistų judėjimą“.

„Per pastarąjį dešimtmetį laisvųjų krikščionių bendruomenės susibūrė ir kituose Lietuvos miestuose – Klaipėdoje, Kaune, Šiluteje, Vilniuje. Jau nuo pat pradžių bendraudamos tarpusavyje, 2003 m. pabaigoje bendruomenės apsijungė ir įregistravo Laisvųjų Krikščionių Bažnyčią – bendruomenių bendriją. Ši narystė mums suteikia bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos galimybes“.

Šiai bendrijai priklausančios Šilutės ir Vilniaus bendruomenės anksčiau buvo Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos sudėtyje, tačiau kuriantis LKB iš jos išstojo.

Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga yra valstybės pripažinta religinė bendrija, tad bendruomenės, iš jos išstodamos, netenka kai kurių privilegijų; pvz., valstybė moka socialinio draudimo įmokas už valstybės pripažintų religinių bendrijų dvasininkus.

Į LKB kol kas formaliai neįsiliejo Šiaulių laisvųjų krikščionių bažnyčia, LKB judėjimo Lietuvoje pradininkė, tebepriklausanti Baptistų sąjungai. LKB judėjimo Lietuvoje išplitimą skatino būtent šios bendruomenės bei Lietuvos krikščioniško fondo Šiauliuose, vadovaujamo Otono Balčiūno, veikla, nors skirtingos LKB bendruomenės buvo kuriamos ir nepriklausomai nuo Lietuvos krikščioniško fondo bei Šiaulių LKB. Minėtojo fondo iniciatyva Klaipėdoje buvo įsteigta ir sėkmingai veikia Lietuvos krikščioniško fondo aukštoji mokykla – tarpkonfesinį krikščionišką pasaulėvaizdį puoselėjanti aukštojo mokslo institucija.

Nors LKB ir Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos tikėjimo pagrindai iš esmės sutampa, jau formuojantis Baptistų sąjungai laisvųjų krikščionių bendruomenės stengėsi puoselėti atskirą savipratą, savarankiškai mezgė ryšius su užsienio partneriais bei rėmėjais, ypač su Vokietijos laisvosiomis bažnyčiomis bei Kanados ir JAV menonitais. Daugelis Baptistų sąjungos ir laisvųjų krikščionių bažnyčių iniciatyvų taip pat buvo vystomos atskirai.

religija.lt informacija