Teismas nurodė įregistruoti Ošo meditacijos centrą „Ojas“ kaip religinę bendruomenę

Versija spausdinimui

2005-02-04 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, įpareigojantį Teisingumo ministeriją leisti įsiregistruoti kaip religinei bendruomenei Vilniuje dešimtį metų veikiančiai organizacijai Ošo meditacijos centrui „Ojas“. Religinės bendruomenės statuso Ošo meditacijos centras „Ojas“ siekia jau nuo 1997 m.

Anuomet Teisingumo ministerija atmetė Ošo meditacijos centro prašymą dėl įregistravimo motyvuodama tuo, kad minėtos organizacijos veikla kelia grėsmę žmogaus sveikatai bei dorovei, bei tuo, kad meditacijos centro samprata neatitinka Lietuvos Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme apibrėžtos religinės bendruomenės sampratos.

Ošo meditacijos centras iš naujo kreipėsi į Teisingumo ministeriją dėl įregistravimo 2003 m. Teisingumo ministerijai atsisakius tai padaryti, nurodant panašius motyvus, kaip ir anksčiau, Ošo meditacijos centras kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Minėtas teismas pirmą kartą panaikino Teisingumo ministerijos sprendimą ir grąžino prašymą nagrinėti iš naujo. Tačiau, kai ministerija ir antrąjį kartą, gavusi Vilniaus universiteto Religijos studijų centro dėstytojo doc. Dr. Gintaro Beresnevičiaus išvadą, prašymo įregistruoti meditacijos centrą netenkino, apygardos teismas, kuriam ir antrasis ministerijos sprendimas buvo apskųstas, skundą atmetė.

Apygardos teismui 2004-10-15 sprendimu atmetus meditacijos centro prašymą, sprendimas buvo apskųstas apeliacine tvarka. Praėjusį penktadienį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuorodė Teisingumo ministerijai įregistruoti Ošo meditacijos centrą kaip religinę bendruomenę.

Pasak meditacijos centro žiniatinklio svetainėje www.dhyan.lt pateikiamos informacijos, teisėjų kolegija, vadovaudamasi administracinių bylų teisenos įstatymo 140 str. 1d. 2 punktu, nusprendė meditacijos centro apeliacinį skundą patenkinti, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004-10-15 sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą, pripažinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2004-05-19 sprendimą, kuriuo atsisakyta įregistruoti religinę bendruomenę Ošo meditacijos centrą, neteisėtu ir nurodyti Teisingumo ministerijai įregistruoti religinę bendruomenę Ošo meditacijos centrą „Ojas“. Sprendimą kolegija motyvavo tuo, kad įstatyme numatyto pagrindo atsisakyti įregistruoti religinę bendruomenę nebuvo.

Šis Vyriausiojo administracinio teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas, tad Ošo meditacijos centras artimiausiu metu gali tikėtis įregistravimo juridinių asmenų registre.

Ošo judėjimas yra pagarsėjęs dėl judėjimo pradžioje greta įvairiausių terapijos praktikų praktikuoto grupinio sekso bei dėl skandalingos JAV įkurtos judėjimo komunos Rajneeshpuramo veiklos. 1986 m. komuna žlugo, o pats Ošo buvo išsiųsdintas iš JAV. Vėlesniuoju Ošo judėjimo gyvavimo laikotarpiu kontroversiškų praktikų, judėjimą tyrinėjančių mokslininkų teigimu, gerokai sumažėjo.