Už mormonų bažnyčios įkūrėjo J. Smitho kritiką judėjimas suspendavo istorijos profesorių

Versija spausdinimui

Agentūra AP gruodžio 13 d. pranešė, kad Mormonų bažnyčia suspendavo įžymų 64 metų mormonų istoriką Grantą Palmerį. Suspenduotas istorikas yra nušalintas nuo tarnavimo bažnytinėse pareigose, jam atimtos ir kai kurios kitos bažnyčios privilegijos (pvz. lankymosi mormonų šventyklose). Suspendavimo laikas nėra apibrėžtas.

Jutos valstijos gyvenantis ketvirtos kartos mormonas G. Palmeris, baigęs Mormonų bažnyčios valdomą Brighamo Youngo universitetą Provo mieste, Jutoje, anksčiau dirbęs švietimo srityje, neseniai išleido knygą, pavadintą "Žvilgsnis iš vidaus į mormonų mokslo šaltinį" (An Insider's View of Mormon Origins).

Joje istorikas išdėsto ir pagrindžia savo abejones kai kuriomis oficialiosios bažnyčios įkūrėjo biografijos detalėmis. Palmeris abejoja, kad mormonų pranašas ir bažnyčios įkūrėjas Josephas Smithas iš tikro buvo įkvėptas Dievo parašyti Mormono knygą. Pasak Smitho, minėtą knygą jis gavęs surašytą ant aukso plokščių senovės egiptiečių kalbos hieroglifais, ir išvertęs į anglų kalbą. Pasak Palmerio, Smithas, pasiremdamas tuo metu bene vienintele buvusia Šventojo Rašto anglų kalba vertimo versija - Karaliaus Jokūbo Biblija, ir savo asmenine patirtimi, pats parašė Mormono knygą.

Komentuodamas knygos parašymo aplinkybes Palmeris teigia, kad jį nuolat kamavo neatitikimai tarp istorijos ir jo bažnyčios tarnavimo mokymo. Tačiau Palmeris taip pat teigė neišsižadąs savo bažnyčios mokymo, ir liekąs ištikimas jos nešamai žiniai.