V Lotynų Amerikos ir Karibų vyskupų generalinės konferencijos darbus atidarys popiežius

Versija spausdinimui

Vienas iš svarbesniųjų bažnytinių įvykių 2007 metais be abejo bus Šv. Tėvo apaštališkoji kelionė į Braziliją. Pats popiežius prabilo apie šią kelionę praėjusią savaitę visam diplomatiniam korpusui pasakytoje kalboje. Benediktas XVI diplomatams sakė, kad šis gegužės mėnesį rengiamas vizitas suteiks jam galimybę skirti dėmesį ne tik Brazilijai, kuri jo džiaugsmingai laukia, bet ir visam Lotynų Amerikos žemynui ir Karibų saloms. Šiais žodžiais popiežius užsiminė apie Aparesidos mieste, kur yra pati svarbiausia brazilų Marijos šventovė, gegužės 13 dieną prasidėsiančią penktąją Lotynų Amerikos ir Karibų vyskupų generalinę konferenciją. Ji įvyks po 15 metų nuo paskutiniosios žemyno generalinės konferencijos, kuri įvyko Santo Domingo Respublikoje 1992 metais. Popiežiaus kelionės į Braziliją programa ligi šiol nebuvo paskelbta, bet pasirengimo vyskupų generalinei konferencijai darbai jau dabar leidžia susidaryti pilnesnį vaizdą tiek būsimos Šv. Tėvo kelionės į Braziliją, tiek vyskupų Generalinės konferencijos, kurioje vyskupai žemyno Bažnyčiai brėš sielovadines gaires net keleriems metams į priekį. Penktajai generalinei konferencijai temą parinko popiežius Benediktas XVI. Ji skamba taip: „Jėzaus Kristaus misijos mokiniai, idant tautos Jame gyventų“.

Vatikane šiomis dienomis pristatydamas būsimą konferenciją Lotynų Amerikos vyskupų tarybos atstovas spaudai kun. Gutierrez Gutierrez kalbėjo, jog žemyno vyskupai pagrindinį generalinės konferencijos darbų dėmesį skirs tikėjimo krizei, kurią išgyvena daug Lotynų Amerikos tikinčiųjų.

Viena iš priežasčių, dėl kurių vyskupai svarstys tikėjimo centriškumo svarbą ir kurios negalime ignoruoti yra faktas, kad Lotynų Amerikoje daug tikinčiųjų atsisako katalikybės. Todėl klausiame savęs: o kodėl taip yra? Vienas iš pirmųjų atsakymų, gal neteisingas, galėtų būti toks: mus užpuolė sektos, todėl turime sukurti atitinkamus mechanizmus, kurie mažintų sektų įtaką! Tačiau iš tikrųjų, ne vien sektos problema – problema esame ir mes, katalikai, mūsų tikintieji. O kas įvyko? Kodėl mūsų tikinčiųjų tikėjimas toks silpnas, kad neatsilaiko prieš bet kokį kitą siūlymą? Todėl vyskupų pasitarimo temoje pagrindinis dėmesys yra skirtas asmeniui, tikinčiajam kaip Kristaus mokiniui: kaip jam dalytis šiuo tikėjimu su kitais. Šiuo požiūriu kiekvieno Jėzaus Kristaus misijos mokinio, arba misionierius, darbas nėra tik vidinė tikėjimo patirtis, bet ir dalijimasis tikėjimu su kitais, - kalbėjo Vatikano radijui kun. Gutierrez Gutierrez.

Jis kiek išsamiau papasakojo ir apie penktosios Lotynų Amerikos ir Karibų vyskupų generalinės konferencijos parengiamuosius darbus, dalyvius bei programą. Vietinių Lotynų Amerikos Bažnyčių ir visuomenės realijas aptariantį daugiau kaip 2500 puslapių dokumento turinį šiuo metu aptarinėja speciali teologų, filosofų, sociologų ir kitų ekspertų komisija. Jai pavesta parengti vadovą, kuris vasario pabaigoje bus išsiuntinėtas žemyno vyskupams ir paskelbtas viešai. Generalinės konferencijos darbuose dalyvaus 176 vyskupai iš visos Lotynų Amerikos, taip pat iš Ispanijos ir Portugalijos bei pirmą kartą iš Jungtinių Valstijų ir Kanados. Beje, ir pastariesiems bus suteikta balsavimo teisė. Greta vyskupų, generalinės konferencijos asamblėjoje dalyvaus 42 vyskupijų kunigai, 23 vienuolijų atstovai, 4 diakonai, 17 pasauliečių, 6 ekumeniniai atstovai, 5 humanitarinių organizacijų delegatai, 15 ekspertų. Generalinės konferencijos asamblėjoje bus nagrinėjamos sektų, visuomenės atstumtųjų, socialinės nelygybės, smurto, narkotikų prekybos temos, bus kalbama apie moterų vaidmenį Bažnyčioje, jaunimą, politikos iššūkius. Asamblėjos darbus atidarys Šv. Tėvas gegužės 13 dieną. V Lotynų Amerikos ir Karibų vyskupų generalinės konferencijos darbų pabaigoje gegužės 31 dieną bus priimtas baigiamasis dokumentas, kuris bus pateiktas popiežiui patvirtinti. Apie popiežiaus Benedikto XVI apsilankymą žinoma tiek, kad jis atskris į Sao Paolo miestą, kuriame aukos iškilmingąsias Šv. Mišias ir susitiks su brazilų jaunimu.

Pernai vasarą Vatikano Radijui suteiktame interviu komentuodamas būsimą kelionę į Aparesidos Švč. Mergelės Marijos šventovę popiežius Benediktas XVI pasakė, kad jo dalyvavimas Lotynų Amerikos ir Karibų vyskupų generalinėje konferencijoje bus svarbus įvykis, sustiprinantis viltį Pietų Amerikoje.

Vatikano radijas