Valstybės įstaigos susirūpino žmonių, besinaudojančių ezoterikų paslaugomis, vartotojo teisių gynimu

Versija spausdinimui

Kaip šiandien pranešė Teisingumo ministerija, dar šiemet specialistai planuoja ištirti situaciją dėl netradicinės medicinos ir įvairių magijos formų paslaugas siūlančių asmenų veiklos keliamų problemų ir pasiūlyti vartotojus apsaugosiančias priemones.

Trečiadienį Teisingumo ministerijoje posėdžiavusi Vyriausybės nutarimu įsteigta speciali komisija, kurią sudaro įvairių institucijų atstovai, aptarė vartotojo teisių apsaugos problemas, kylančias dėl įvairių grupių ir asmenų, teikiančių netradicinės medicinos ir magijos (pvz., parapsichologijos, būrimo, spiritizmo seansų, „energetinio gydymo“ ir pan.) paslaugas.

Komisija nusprendė atlikti situacijos tyrimą bei ketina siūlyti konkrečius būdus, kurie padėtų sustiprinti vartotojų teisių apsaugą naudojantis netradicinės medicinos ar ezoterinėmis paslaugomis. Minėta valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, komisija skirta bendrai institucijų veiklai koordinuoti.

Komisijos posėdyje dalyvavęs Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro specialistas Arūnas Peškaitis pateikė informaciją apie šiuo metu visuomenėje bei žiniasklaidos priemonėse labai suintensyvėjusį okultizmo – tikėjimo tariamai gamtoje ir nematomame pasaulyje glūdinčių galių įvaldymo ir panaudojimo galimybe panaudojant magiją – propagavimą. Pasak specialisto, pats tikėjimas magija ir magiškos paslaugos neturėtų būti persekiojamos demokratinėje visuomenėje, tačiau buvo pastebėta, kad žiniasklaidos priemonėse pateikiama informacija apie kai kurias paslaugas (pvz., astrologijos, parapsichologijos) sudaro paslėptos reklamos įvaizdį, pasigendama ir kritinio tokių paslaugų vertinimo. Arūnas Peškaitis pastebėjo, kad po tokių televizijos laidų, straipsnių spaudoje padaugėja pas šiuos „specialistus“ besikreipiančių asmenų. Vėliau atsiranda ir profesionalios pagalbos poreikis. Vartotojai neinformuojami, kad paslaugos teikėjas niekaip negali užtikrinti paslaugos tikrumo, nepateikiama jokios informacijos apie parapsichologų, astrologų išsilavinimą.

Taip pat specialistas atkreipė dėmesį į klaidinančią maginių paslaugų reklamą. Komisijai pateiktuose skelbimų pavyzdžiuose neretai siūlomos paslaugos, kurios įvardijamos kaip „gydymas“, „psichologinė pagalba“. Tačiau tokiuose skelbimuose įvardijamos paslaugos yra teikiamos asmenų, neturinčių Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje pripažįstamo išsilavinimo ir licencijų tokiai veiklai.

Komisija nutarė inicijuoti detalesnį situacijos tyrimą. Nuspręsta kreiptis į Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tarybą, kad ši pateiktų nuomonę, ar komisijoje svarstyti atvejai traktuotini kaip vartotojų teisės pažeidimai. Taip pat ketinama kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją prašant pateikti nuomonę, kokiomis priemonėmis būtų galima užtikrinti, kad valstybės pripažįstamos ir licencijuojamos medicinos ir psichologijos paslaugos būtų aiškiau atskirtos nuo įvairių magijos grupių propaguojamų metodų.

Komisija taip pat ketina teikti rekomendacijas, kurios padėtų Lietuvos gyventojus geriau informuoti apie galimus jų, kaip vartotojų, teisių gynimo būdus, ypač tais atvejais, kai maginių paslaugų teikėjai pateikia klaidinančią informaciją apie paslaugą. Taip pat žmonėms aktualu žinoti, jog kreipiantis į parapsichologus bei kitus asmenis, teikiančius magines paslaugas bei tiksliai informuojančius apie tokių paslaugų pobūdį, jie negali tikėtis valstybės užtikrinamos vartotojo teisių apsaugos.

raktiniai žodžiai: